در اصفهان این مسئله بیش از هر زمان دیگری نگران کننده شده و بعد از پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه اصفهان، به نظر می رسد حالا چند مرکز صنعتی در این استان از مازوت استفاده می کنند.
هرچند که تاکنون رسما مقام رسمی این مسئله را تائید نکرده، ولی عدم تکذیب ادعاهای یکی از نمایندگان مجلس در خصوص مازوت سوزی در شهرستان مبارکه نیز دلیل متقنی بر ادعاهای اخیر در خصوص این پدیده خطرناک جوی است.
از این نظر چند سئوال در این راستا مطرح می شود :
اولا مسئولان سازمان ها و ادارات متولی از جمله حفاظت محیط زیست و هواشناسی مشخص کنند که اگر در اصفهان مازوت مصرف نمی شود، چرا اصفهانی ها از صبح روز دوشنبه، (13 دی 1400) در حالی که شب قبل از آن بارش خوبی را شاهد بودند، شاهد هوای آلوده ای بودند؟
اگر منشا این حجم از آلودگی مازوت سوزی نیست، لطفا شفاف سازی کنند که چه عاملی باعث این آلودگی ها می شود؟
اگر هم حدس کارشناسان و مردم صحیح باشد و مازوت سوزی باعث وضعیت هوای این روزهای اصفهان شده است، لطفا مسئولان این نکته را نیز روشن کنند که چرا این مجوز را صادر کرده اند؟
هرچند که دو پاسخ برای این سئوال بیشتر نمی توان متصور بود
یکی این که مازوت سوزی مضر است، ولی بهتر از آن است که کارخانجات گاز بسوزانند!
دوم هم این که مازوت سوزی آنقدر ها هم مضر نیست و جای نگرانی نیست!
که در حالت اول باز این سئوال مطرح می شود که چه کسی این حد از ضرر یا عدم زیان را اندازه گیری کرده و بر اساس کدام مولفه های پژوهشی این تصمیم گرفته شده است؟
اگر هم حالت دوم متصور باشد، خب مسئولان بگویند چرا سال های گذشته این اتفاق نیافتاد و این حجم از گاز در کارخانجات دود شد؟
بی شک پاسخ به این سئوالات می تواند شبهات زیادی را از ذهن ها برطرف سازد.

 

   رضا صالحی پژوه به قلم رضا صالحی پژوه