به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، طی حکمی از سوی مجید اعظمی رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان، دكتر محسن قدیری مدیرعامل این شرکت شد.

در حكم انتصاب وی آمده است:
جناب آقاي محسن قديري
با استناد به مصوبه دويست و هفتاد و يكمين جلسه فوق العاده مورخ 11/10/1400 هيئت مديره شركت پالايش نفت اصفهان و به موجب اين حكم، به عنوان مديرعامل شركت پالايش نفت اصفهان منصوب
مي شويد. اميد است با اتكا به ياري حق تعالي و تدبير در امور محوله و بهره گيري از تجارب و هم انديشي كاركنان ساعي شركت، با محوريت موضوعات ذيل در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.
• سرلوحه قراردادن ارزش هاي انساني در كليه فعاليت ها.
• اجراي مفاد اساسنامه و خط مشي¬هاي عمومي شركت و نظارت مستمر بر عملكرد روش¬ها و دستورالعمل¬هاي اداري، مالي، عملياتي، فني و مهندسي، الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست و بازرسي فني، انجام مناقصات و مزايده ها و ارائه پيشنهادات لازم جهت بهبود روش ها در هيئت مديره.
• توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه كاركنان، شناسايي نيروهاي توانمند، مسئوليت پذير، مؤمن و برخوردار از وجدان كاري و استفاده بهينه از قابليت هاي كاركنان در امور مختلف اجرايي و جذب و تقويت نيروي انساني كارآمد و ارائه آموزش هاي لازم
• نظارت بر اعمال نظام مالي و گزارشگري شفاف و قابل اتكا به سازمان بورس اوراق بهادار و اطمينان از انجام امور حسابرسي بر كليه عمليات و معاملات و مخارج در كليه امور شركت.
• نظارت بر تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه، اعطا و يا اخذ وام و تسهيلات اعتباري، اجاره و استيجاره، خريد و تمليك، قراردادهاي معاملات و مشاركت و طرح دعاوي ذيربط و ترازنامه و حساب سود و زيان به هيئت مديره و مجامع عمومي و كنترل و نظارت بر فرآيندهاي اجرايي آن.
• اطمينان از انجام كليه امور تداركات و سفارشات كالا براساس اصول بازرگاني و حفظ منافع شركت و منطبق با ضوبط و استانداردها و تأمين و تضمين كيفيت كالا.
• نظارت و اطمينان در انطباق فعاليت¬هاي هر يك از پروژه ها با برنامه زمان بندي، هزينه، كيفيت، بازرسي فني، ايمني كاركنان و تجهيزات و بهداشت و حفاظت محيط زيست.
• پيش بيني، برنامه ريزي و اطمينان از تأمين امكانات و منابع انساني مورد نياز واحدهاي عملياتي و پروژه هاي در دست اجرا و گذراندن دوره هاي آموزشي براساس برنامه زمان بندي و استانداردهاي ذيربط.
• توجه كامل به اصل مشتري مداري و اهتمام بر استفاده بهينه از امكانات بالقوه شركت و تعامل سازنده با ساير شركت هاي پالايشي و صنايع همجوار.
• ارزيابي و نظارت بر مطالعات اقتصادي و بازارهاي مرتبط و اعمال مديريت بازرگاني در شركت و پيشنهاد طرح هاي تأمين منابع و توسعه امكانات زيربنايي به هيئت مديره.
• همكاري در اجراي برنامه ها، دستور العمل¬ها، بخشنامه¬ها و مصوبات شركت ملي پالايش و پخش در زمينه تعميرات اساسي، حفظ سطح توليد، نقل و انتقال، صدور و فروش فرآورده هاي نفتي در چارچوب قانون بودجه و وظايف حاكميتي.
در پايان، فرصت را غنيمت شمرده از خدمات ارزنده جناب آقاي مهندس مرتضي ابراهيمي در مدت زمان تصدي سمت مديرعاملي شركت به خاطر تلاش مضاعف در جهت پيشبرد اهداف راهبردي و اجراي پروژه¬هاي مهم شركت، قدرداني كرده و براي ايشان در سمت جديد آرزوي موفقيت
مي نمايم.
گفتني است محسن قدیری سابقه مدیرعاملی پالایشگاه تهران را در کارنامه دارد، مدتی نیز سرپرستی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی بود./

 

انتهای پیام