به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز،  دو شزکت خودروساز قرار است تا پایان سال هرکدام 18 مرحله فروش محصول خود را نیز اجرایی کنند.