رسول ماشین بخش کوچکی از فعالیت های کارآفرین نمونه اصفهانی است که تولید و اشتغال دغدغه اصلی اوست.محمدرضا جبارزارع 57 ساله دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر است که مدیریت عالی شرکت های همگام خودروآسیا،رسول ماشین ،برقگیر پارس،پویا ماشین، همگام تابان آسیا و همگام پرس آسیا و البارز را بر عهده دارد.تولید انواع قطعات پرسی بدنه خودرو و قالبهای صنعتی،ساخت ماشین آلات صنعتی،پیمانکاری واحدهای صنعتی بزرگ بخشی دیگر از فعالیت مجموعه تحت مدیریت وی است.وی در پانزدهمین رویداد در مسیر موفقیت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان به تقدیر بیان تجربه های کارآفرینی اش می پردازد.چکیده سخنان وی در قالب عبارت های کوتاه برای جوانان مشتاق کارآفرینی و مخاطبان گرامی ارایه می شود.
- کارآفرین به خودش بدهکار است و از کسی طلبکار نیست.
- کارآفرین دو الگو دارد،یکی آسمانی که خداست و منّتی بر بندگانش ندارد و دیگری مادر که منّتی بر فرزندانش برای به دنیا آوردن و بزرگ کردن آنان ندارد.
- کارآفرین موفق در مثلث خدا ،دعای پدر و مادر و دوست خوب می تواند به موفقیت دست پیدا کند.
- کارآفرین به جای سَرک کشیدن در کار و زندگی دیگران تمام حواسش به کسب و کار خودش است .
- کارآفرین برای پول دار شدن فعالیت نمی کند زیرا کارآفرینی دشوارترین راه برای پول دار شدن است .
- کارآفرین و اشتغال رابطه ایی شبیه ماهی و آب دارند.کارآفرینی بدون اشتغال زایی معنای گنگی دارد.
- کارآفرین از هر تهدید یک فرصت می سازد.هیچ تهدیدی نیست که نتوان آنرا به فرصت هوشمند تبدیل نکرد.
- کارآفرین موفق با اعتماد به نفس و مدیریت علمی و همسطح سازی به تقویت سازمانش می پردازد.
- کارآفرین با واژه «من» قفل می شود.سعی کنید از واژه من حتی در پیامک ها کمتر استفاده کنید.
- کارآفرین مسایل خود را به روش OR( تحقیق در عملیات) حل می کند( تحقیق در عملیات تکنیکی است به منظور بکار بستن روش‌های تحلیلی توسعه یافته، برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر. تحقیق در عملیات با استفاده از روش‌هایی نظیر، مدل‌سازی ریاضی، به منظور تحلیل شرایط پیچیده، همواره به مدیران اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم‌های مناسب‌تر و ایجاد سیستم کارا، بهینه و ثمر بخش را خواهد داد)
- کارآفرین فقط به سرمایه مادی متکی نیست بلکه به ذهن و خلاقیت خودش متکی است.
- کارآفرین تمام تخم مرغ هایش را در سبد دولت قرار نمی دهد.از اینکه فقط برای دولت کار می کنید،بترسید.
- کارآفرین دارای یک نظم ماتریسی و انضباط ذهنی است.(ماتریس به آرایشی مستطیلی شکل از اعداد یا عبارات ریاضی که بصورت سطر و ستون شکل یافته گفته می‌شود.به طوری که می‌توان گفت که هر ستون یا هر سطر یک ماتریس، یک بردار را تشکیل می‌دهد)
- کارآفرین با ذهنش برای افراد تراز و سود و زیان می گیرد.می فهمد که افراد چقدر می توانند موثر و چقدر مضر باشند.
- کارآفرین در مشكلات و چالش ها به جای ایجاد راه جدید براى رسيدن به هدف از روی آنها پل می زند .
- کارآفرین افراد پیرامون خود را صفر و یک نمی بیند.یا خوب یا بد نمی کند به اندازه خوبی و بدی هایشان آنان را ارزیابی می کند.
- کارآفرین به مسایل فنی کسب و کارش مسلط است و تحکم غیر منطقی و زیان آور به نیروی های فنی نمی کند .
- کارآفرین موفق برای انجام یک ایده به 80 درصد فکر و 20 درصد پول نیاز دارد.
- کارآفرین برای یک سووال یک جواب مشخص می دهد و برای یک سووال یک جواب مشخص می خواهد.
- کارآفرین همواره کتاب می خواند به خصوص کتاب هایی از جمله خوب به عالی ،جادوی فکر بزرگ،ساختن برای ماندن .