به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه ، حمیدرضا عظیمیان  مجموعه ورزشی صفائیه را کامل دانست و بر رفع برخی نواقص موجود برای بهره برداری حداکثری تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به مشارکت فولاد مبارکه در توسعۀ زیرساخت های ورزش استان، از عزم شرکت برای تکمیل هرچه بیشتر ورزشگاه نقش جهان خبر داد و افزود: معتقدیم فولاد مبارکه با تکمیل این ورزشگاه خدمت بزرگی به ورزش استان و کشور خواهد کرد؛ چراکه در این صورت امکان سرویس دهی به ورزش قهرمانی استان و میزبانی مسابقات ملی و آسیایی نیز فراهم خواهد شد.