گرچه با ورود ویروس کرونا به کشور فورا کادر درمانی کشور در خط مقدم این جنگ‌آماده رزم شدند اما در پشت این جبهه افراد بسیاری هستند که بدون هیچ فراخوانی درد جامعه را درد خود می دانند و به قول مقام معظم رهبری آتش به اختیار وارد میدان می شوند،

افرادی که تولید ، کار آفرینی وحمایت از قشر آسیب پذیر جامعه را همیشه سرلوحه هر خدمت خود قرار داده اند، آنها در کنار همه فعالیت های شان به مسئولیت های اجتماعی خود پایبندند و در ترویج این خدمت همیشه کوشا هستند،
گرچه همه این فعالیت های خدا پسندانه در سکوت انجام میشود اما گاها از زیر ذره بین کنکاش قلم، پنهان نمی ماند و نگارشم بابت ترویج فرهنگ سازی اقدامات خداپسندانه بود تا همشهریان و هموطنانم بدانند هستند مردانی از جنس صنعت اما با الگوی اخلاقی علی وار که در کوچه پس کوچه های مشکلات کشور بی اعتنا نمیگذرند و در کنار مسئولین و مردم آرام و بی صدا همراه و هم گام هستند.

با تشکر از ؛مهندس حسین علیخانی و مهندس ثابت پی، مدیران محترم گروه صنایع غذایی نامی نو و تشکر ویژه از زحمات و پشتکار دکتر طباطبایی رییس بیمارستان عیسی بن مریم( ع) و دیگر هم سنگرانشان.

به امید سلامتی همه سپید پوشان سلامت و رخت بر بستن ویروس کرنا از کشور پهناورمان ایران.