مدافع عنوان قهرمانی لوشامپیونه فرانسه در دیداری خانگی از هفته بیست‌و‌ششم این رقابت‌ها مقابل میهمانش موناکو تن به شکست داد.