به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند  سرپرست فدراسیون فوتبال در حکمی علیرضا سهرابی را به عنوان رئیس دپارتمان داوران این فدراسیون منصوب کرد.

پیش از این هدایت ممبینی مسئولیت دپارتمان داوران را برعهده داشت.