این اتفاق در حالی می افتد که پیش از این برخی از صاحبان اقتصادهای فرهنگی که به سبب نوع فعالیت خود درعرصه سینما داری، می توان گفت از رانت دولتی استفاده می کردند، معتقد بودند واگذاری بی چون و چرای این فرایند بزرگ فرهنگی به بخش خصوصی می تواند نارضایتی هایی را برای مردم به دنبال داشته باشد و همین امر می تواند کارنامه سیاهی را برای ارشاد اصفهان رقم بزند، اما هرچه به آغاز این رخداد دوره ای و بزرگ فرهنگی نزدیک تر شدیم، برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای موثر خدماتی توانست سی وهفتمین فجر سینمایی ایران را در اصفهان پررنگ تر از پیش کند و به نوعی مُهر تاییدی بر فعالیت های فرهنگی بخش خصوصی بزند.
نوع سینما در اصفهان سیتی سنتر که به تازگی درجه مدرن گرفته و به نقل از مدیرکل سینماهای وزارت فرهنگ و ارشاد، اگر درجه ای بالاتر از این هم بود، باید به این سینما ها اعطا می شد، لذت فیلم دیدن در فضای مدرن را زیر دندان مشتاقان سینما کشاند و همین امر باعث شد تا سینماهای سنتی و تقریبا از رده خارج شده شهر که برخی از آن ها با یک بازسازی توانسته اند با عصای دولتی ها کمی روی پا بایستند، احساس خطر کنند و بر این اندیشه بیفتند که اگر در دنیال مدرن امروزی، مشتری مداری را پیشه نکنند و به امید انحصار های دولتی روی پای لنگ خود بایستند، باید خیلی زود غزل خداحافی با مخاطب را بخوانند و این امر نه تنها زنگ خطری برای سینماهای اصفهان نیست، که زنگ آغازی است برای یک رقابت سالم و اصولی بین بخش دولتی و آن هایی که به نظر مخاطب احترام می گذارند و کیفیت را حق مسلم آنان می دانند.
اما آنچه که در این اثنا نمره نمره قبولی ارشاد اصفهان را پررنگ تر می کند، تنها واگذاری بی چون و چرای کار به بخش خصوصی نیست، بلکه احترام به مخاطب و حضور حداکثری اعوان و انثار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار متولیان بخش خصوصی مجموعه سینماهای اصفهان سیتی سنتر دوشادوش استقبال کنندگان از فیلم های جشنواره بوده که باعث شده صادقانه و شفاف پا به عرصه اطلاع رسانی گذارند و حتی دلیل تاخیر دراکران و یا تغییر در ساعات پخش فیلم ها را بدون هیچ غل وغشی با مردم در میان بگذارند که این مشارکت در امور از نقاط قوت ارگان های دولتی در کشورهای پیشرفته بوده و به هیچ عنوان نقطه ضعفی برای اجرای یک فستیوال بزرگ و ملی با حجم انبوهی از مخاطب تلقی نمی شود.
در این میان همچنین باید به بسیج شدن همه امکانات از جمله تاکسی های اینترنتی با تخفیف ویژه، مترو، سرویس دهی ویژه علی الخصوص در سانس های فوق العاده به استفاده کنندگان از جشنواره، فضای وسیع پارکینگ سیتی سنتر، تجمیع خدمات مدرن فروشگاهی در محل برگزاری جشنواره، استفاده از فضای مجزا و در خور و شان هنرمندان و اهالی رسانه در کنار سالن های اصلی سینما ، تناسب متراژ فضای تجاری حوالی سینما های این مجموعه با فضای سینمایی و مسقف بودن محل انتظار ورود به سینما و در کل حفظ شان و حرمت مردم فرهنگ مدار اصفهان اشاره کرد که می تواند کارنامه قبولی بخش خصوصی را با سر و گردنی فراخ به رخ انحصار طلبی در حوزه فرهنگ کشانده و خط بطلانی بر رانت خواهی برخی نهادهای دولتی در استفاده از امکانات دولتی باشد.

 

یادداشت از رضا صالحی پژوه