مرتضی میرباقری، معاون سیما با صدور حکمی مسعود احمدی افزادی را به سمت مدیریت شبکه آموزش منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، پیش از احمدی افزادی، حسین ساری این مسئولیت را بر عهده داشت.

احمدی افزادی پیش از این، مدیر شبکه پنج سیما، رادیو جوان و مدیر صداوسیمای مرکز اصفهان بوده است که در این مناصب به نسبت دیگر مدیران توفیق چندانی نداشت.