کرمانشاه- سرپرستار بخش هشت بیمارستان امام رضا (ع) گفت: با توجه به افزایش تعداد بستری ها و خستگی کادر درمان از مردم می خواهیم در قطع زنجیره شیوع کرونا با رعایت دستورالعمل ها به ما کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو غلامی با اشاره به افزایش تعداد مبتلایان و بستری‌ها و تکمیل ظرفیت بیمارستان گلستان کرمانشاه هشدار داد.

سرپرستار بخش هشت بیمارستان امام رضا (ع) گفت: به علت افزایش تعداد بستری‌ها شیفت بندی ها فشرده‌تر شده و کادر درمان بیشتر در معرض خطر ابتلاء به ویروس هستند که با توجه به کم بود نیرو کار مشکل تر شده است.

وی افزود: از طرف دیگر خستگی کادر درمان که از اسفند ۹۸ درگیر مبارزه هستند و فشار روانی و نگرانی خانواده آنان کار را مشکل تر کرده است.

غلامی از مردم و همشهریان گرامی خواست تا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در قطع زنجیره شیوع کرونا به کادر درمان کمک کنند.