محمدعلی بهمنی قاجار که دکترای حقوق بین‌الملل دارد، می‌گوید براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، توهین نشریه شارلی ابدو به پیامبر اسلام مصداق کامل نژادپرستی و نقض حقوق بشر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بهمنی قاجار، حقوق‌دان و از مورخان مشهور با حیطه تخصصی قاجاریه طی یادداشتی، به توهین نشریه فرانسوی شارلی ابدو به پیامبر مکرم اسلام (ص) واکنش نشان داد.

او در این یادداشت اشاره کرده براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، توهین نشریه شارلی ابدو به پیامبر مکرم اسلام مصداق کاملی از نژادپرستی است. بنا به نوشته او، اسناد حقوق بشری در مراجع قضایی بین‌المللی نشان می‌دهند که نمی‌توان به اسم آزادی بیان دیگران را تحقیر کرد.

بهمنی قاجار دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران دارد. از جمله کتاب‌های منتشر شده او می‌توان به «سیستان و مرزهای آن»، «ایران و افغانستان؛ از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی»، «اختلافات ارضی افغانستان و پاکستان؛ به روایت اسناد تاریخی وزارت امور خارجه ایران» و «تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی: بحرین» اشاره کرد.

متن یادداشت مورد اشاره، به این‌ترتیب است:

«توهین چندباره و مکرر نشریه فرانسوی شارلی ابدو (Charlie Hebdo) به پیامبر اسلام، بازهم با مغلطه آزادی بیان توجیه می‌شود. آزادی بیان شاخه‌ای است از آزادی و در تعریف آزادی هرچه گفته‌اند، آن را مقید به حقوق افراد و پایه‌ای برای امنیت و آسایش دانسته‌اند، آزادی بیان از منظر هر مکتب فکری به نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود و مقید است، از همین رو در منشور بین المللی حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، آزادی بیان به امنیت و نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود و مقید شده است، امروز در غرب هم به درستی نمی‌توانید درپوشش آزادی بیان، برده داری، شکنجه و تبعیض را تبلیغ کنید، بر همین اساس نیز چنانچه هم در اسناد حقوق بشری و هم در رویه قضایی مراجع بین المللی حقوق بشری و عرف حقوق بین الملل بشر مورد تاکید قرار گرفته است، نمی‌توان در پوشش آزادی بیان نفرت پراکنی قومی و نژادی و مذهبی انجام داد، سوء استفاده از آزادی بیان، برای تحقیر دیگران و تهدید آنان و حتی بدتر از آن برانگیختن یک قوم و نژاد برای کشتار قوم و نژاد و فرهنگ دیگر، نه تنها بهره مندی از حقوق بشر نیست، بلکه نقض حقوق بنیادین بشر است، اقدام نشریه فرانسوی اگر در کنار سایر اقدامات اسلام ستیزانه غربی‌ها قرار بگیرد، مصداقی از تحقیر مسلمانان و تلاش برای سازماندهی تبعیض و ستم علیه آنان است، توجیه این سیاست نفرت پراکنانه با آزادی بیان، لوث کردن مفاهیم حقوق بشری بوده و محکوم کردن چنین عملی در راستای صیانت از حقوق بشر و جلوگیری از نفرت پراکنی مذهبی است.»