مهدی سیدین نیا افزود؛ با توجه به این که رسانه به عنوان مهم ترین وتاثیر گذارترین ابزار فرهنگی و هنری می باشد، مجمع خیرین سلامت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد با بر گزاری دومین فیلم کوتاه مهر سلامت با موضوع خیرین سلامت به معرفی فعالیتهای صورت گرفته بپردازد.

وی همچنین در مورد مقررات کلی این جشنواره گفت:این جشنواره در قالب فیلم مستند، داستانی و فیلم نامه  برگزار می شود و شرکت کلیه افراد حقیقی، حقوقی، سازمانها ونهاد ها آزاد است.این جشنواره که به گفته شاهدان در دور اول برگزاری خود در سال 97 با استقبال خوبی ازسوی هنرمندان وفیلمسازان مطرح کشوربرگزارشد، قرار است امسال بخش ویژه آثار مرتبط با کرونا نیز داشته باشد.

به گفته دبیر این جشنواره موضوع ومحتوای جشنواره امسال به قرار زیر است مهدی سیدین نیا افزود؛ با توجه به این که رسانه به عنوان مهم ترین وتاثیر گذارترین ابزار فرهنگی و هنری می باشد، مجمع خیرین سلامت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد با بر گزاری دومین فیلم کوتاه مهر سلامت با موضوع خیرین سلامت به معرفی فعالیت های صورت گرفته بپردازد.

وی همچنین در مورد مقررات کلی این جشنواره گفت:این جشنواره در قالب فیلم مستند، داستانی و فیلم نامه  برگزار می شود و شرکت کلیه افراد حقیقی، حقوقی، سازمانها ونهاد ها آزاد است.این جشنواره که به گفته شاهدان در دور اول برگزاری خود در سال 97 با استقبال خوبی ازسوی هنرمندان وفیلمسازان مطرح کشوربرگزارشد، قرار است امسال بخش ویژه آثار مرتبط با کرونا نیز داشته باشد.

به گفته دبیر این جشنواره موضوع ومحتوای جشنواره امسال به قرار زیر است :

ایجاد و ترغیب حس مسئولیت و همدردی نسبت به همنوعان 

نقش سازمان های مردم نهاد و دولتی در سلامت فرد و جامعه 

مهرورزی به بیماران مبتلا به بیماری های خاص 

پیشگیری قبل از درمان و تاثیر آن در ارتقاء کیفیت زندگی 

آسیب های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، فقر و ...) و تهدید سلامت جسم و روان بازنمائی اثربخشی هزینه کرد در حوزه های سلامت (هزینه در بخش سلامت مصداق سرمایه گذاری) 

اهداء عضو و چالش های پیش روی آن

  معرفی ارائه دهندگان خدمات منشا خیر و مهرورزی سلامت نقش خیرین و مهرورزان در آموزش سلامت

نقش خدمات و دستاوردهای شرکت های داروسازی در تامین تجهیزات و اقلام دارویی

جایگاه رسانه در ترویج و اشاعه فرهنگ نیکوکاری و مهرورزی نذر وقت (زمان) در حوزه های سلامت جسم و روان