ایسنا/اصفهان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امام علی (ع) پایان حکومت را امنیت می‌دانست و معتقد بود اگر امنیت کمرنگ شود، حکومت زیر سوال می‌رود چرا که امنیت وسیله‌ای است که به کمک آن می‌توان حق را احقاق کرد. 

سید مصطفی میرسلیم امروز پنجشنبه (۲۶ دی ماه)  در آیین اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) با اشاره به دوران زمامداری حضرت علی (ع) اظهار کرد: آنچه که امروز بیان می‌کنم برگرفته از نهج البلاغه و سندهای آن موجود است.  در دوران حضرت علی (ع) شرایط ویژه‌ای حکمفرما بود. شرایط ناپایداری و ناامنی در آن دوران به وجود آمد و از لحاظ امنیتی و اقتصادی مشکلاتی حاصل شده بود. حضرت علی (ع) بر برطرف کردن مشکلات آگاه بود و علیرغم میل باطنی مسئولیت را پذیرفت.

وی ادامه داد:  امام علی (ع) می‌دانست که شرایط نامساعد و پرمخاطره است و از ظرفیت مردم زمان نیز آگاه بود که نمی‌تواند به راحتی کار خود را انجام دهد. در ابتدا از پذیرش مسئولیت سرباز زد، اما با پافشاری برخی از اصحاب به حکومت وارد شد. محور اصلی دوره زمامداری حضرت (ع) عدالت بود.

به گزارش ایسنا، میرسلیم تصریح کرد: حضرت علی (ع) فردی مردم دار و با تقوا بود، امام علی پایان حکومت را امنیت می دانست و معتقد بود اگر امنیت کمرنگ شود، حکومت زیر سوال می‌رود. امنیت وسیله‌ای است که به کمک آن می‌توان حق را احقاق کرد. امام علی(ع) اهتمام نسبت به وضع معیشتی مردم را اولویت قرار داده بود.

وی اضافه کرد: عاملان احقاق حق دادگستری، قاضیان و تسهیل کنندگان رشد، دیوان داران و کارمندان دولت هستند که صلاحیت این دو گروه و صداقت آنها مانع بروز انحراف و خلاف می‌شود لذا حضرت اهتمام نسبت به وضع معیشتی آنها را اولویت قرار داده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: حضرت توجه خود را معطوف به گروه‌های تولیدی می کند که وجود و قوام آن‌ها ضامن سلامت و رشد جامعه است. در بینش حضرت عدل سیاست عام است و شرف و برتری عقل محفوظ است.

میرسلیم در پایان گفت: در رفتار حضرت علی (ع) لحظه‌ای درنگ برای دنیا پرستی یا کامجویی از قدرت یافت نمی شود و علی (ع) دنیا را برای لذایذ آن نمی‌خواهد. او از دنیا چیزی را می خواهد که توشه ای برای آخرت باشد. رمز پیروزی نهایی در کلام امام علی (ع) تشخیص درست استقامت، حق گویی و ستم ستیزی است.

انتهای پیام