سيد مصطفي الهي گفت: بر اساس برنامه ريزي ها، انتقال وتصفيه پساب شاهين شهر با همكاري دو شركت توانمند داخلي در سه مرحله ساخت ايستگاه پمپاژ پساب در محل تصفيه خانه ،احداث خط انتقال پساب به پالايشگاه و ساخت تصفيه خانه در محل اين شركت انجام گرفت. اين پروژه ظرفيت تصفيه 750 متر مكعب برساعت پساب شهري را دارد،
وي با بيان اينكه اين پروژه ظرف مدت 24 ماه و صرف هزينه اي بالغ بر100 ميليارد تومان در محل شركت پالايش نفت اصفهان اجرايي شده، تصريح كرد: بر اساس اعلام واحد مهندسي پالايشگاه ، مشكل اساسي بر سر راه محقق شدن اهداف اين طرح و طرحهاي مشابه در كشور، تغيير مشخصات پساب تحويلي است كه انتظار مي رود استاندارد آن توسط اداره كل استاندارد و سازمان محيط زيست ابلاغ شود و فروشندگان پساب نيز موظف به رعايت آن گردند .
گفتني است در گذشته پساب مذكور براي مصارف غير مجاز استفاده مي گرديد و به طور حتم اجراي اين طرح، ارزش بسيار عظيمي در بخش زيست محيطي محسوب مي شود.