فرشته مشهدي با اشاره به عملکرد نظام پیشنهادها در سال 1397 اظهار نمود: از میان 2124پیشنهاد دریافتی، تعداد368 پیشنهاد تصویب و93 مورد نیز اجرایی گردید و اجرای این پیشنهادها در سال گذشته 34 ميليارد تومان صرفه جویی اقتصادی در برداشته که میزان صرفه جویی اجرای پیشنهادها به ازای هر نفر بیش از132500 ريال بوده است.
وی در ادامه ضمن تشکر از مساعدت و همکاری کارکنان، نرخ سرانه پیشنهاد را 81/. و نرخ مشاركت را 70/32 اعلام و اظهار امیدواری نمود: با حمایت و مشارکت جویی مدیران و کارکنان و جذب ایده های جدید در نظام پیشنهاد ها، ضمن ارتقاي شاخص هاي سرانه و نرخ مشاركت شاهد موفقیت روز افزون شرکت پالايش نفت اصفهان در این زمینه باشيم و از این طریق گامی در جهت دستیابی به ارتقاء توان داخلی و استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها در سطح شرکت و همچنین سطح ملی و کشوری برداشته شود.
دبير نظام پيشنهاد هاي شركت پالايش نفت اصفهان افزود: اين شركت‌هاي براي روزآمد شدن و افزايش توانمندي‌ در جهت رشد و توسعه كمي و كيفي خدمت‌رساني همكاران و افزايش رضايت‌مندي آنان نيازمند استفاده از مزيت‌هاي ذهني و فكري اين عوامل در چارچوب سيستم‌هاي مديريتي همچون نظام مشاركت،( يكي از موثرترين روش‌هاي جلب مشاركت كاركنان)، مي‌باشند. براي تحقق مديريت مشاركتي، وجود مكانيسم‌هاي عملياتي و به‌دور از هرگونه شعار در راستاي مشاركت واقعي و داوطلبانه، شور و اشتياق كاركنان ضروري است و در اين جهت نقش حمايت‌هاي مديريتي، فرهنگ‌سازي، آموزشي و توجه به عوامل انگيزشي بسيار مهم‌ جلوه مي‌كند.