به گزارش پایگاه خبری همراز نیوز؛ با عنايت به جزء 2 بند و تبصره 5 لايحه بودجه سال 1398 كل كشور كه به دولت اجازه داده شده است مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها با بدهي هاي آنها به بانك مركزي يا بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده، تهاتر گردد، شركت ذوب آهن اصفهان در حال پيگيري مي باشد كه ساير بدهي هاي بانكي خود را نيز با عنايت به ظرفيت بند و تبصره 5 لايحه بودجه سال 1398 تهاتر نمايد كه اين امر نيز پس از اقدام نهايي در سال آتي اطلاع رساني خواهد شد.