به گزارش پایگاه خبری همراز نیوز به نقل از روابط عمومی ذوب آهن ؛مهندس شیرین پرور مدير كيفيت فراگیر ذوب آهن اصفهان ضمن اعلام اين خبر ، گفت: اين مميزي ،اولین ممیزی مراقبتي از دوره شش ساله گواهينامه مذكور در ذوب آهن اصفهان بوده که بر اساس نمونه برداری از فعالیت های 16مدیریت مرتبط شرکت انجام گرفته و با توجه به مشاهده نشدن هیچ گونه عدم انطباق عمده در این زمینه گواهینامه مذکور در ذوب آهن اصفهان تمدید اعتبار گردید.
مهندس تولاییان معاون بهره برداری شرکت، در جلسه اختتامیه اين ممیزی ضمن تشکر از سرممیزان موسسه SGS و تمامی همکاران، با اشاره به اقدامات اصولی و بلند مدت انجام شده در امور محیط زیستی در این مجتمع عظیم صنعتی یادآور شد که این شركت همواره با مدنظر قرار دادن الزامات و استانداردهاي زيست محيطي به موضوع محيط زيست توجه ویژه داشته و بر حسب استراتژی ها و مسئولیتهای اجتماعی خود، همواره از توصيه هاي مميزان خارجي در این زمینه استقبال مي كند.