به گزارش پایگاه خبری همراز نیوز  به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، این تفاهم نامه به منظور توسعه همکاری های مشترک، تشریک مساعی در اجراء و توسعه کمی و کیفی طرح های پژوهشی، برنامه های اجرایی، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی¬های علمی، فنی و زیرساختی دو طرف در راستای تقویت ارتباط میان صاحبان ایده و طرح، متقاضیان فناوری و صاحبان سرمایه منعقد شد.
طی این تفاهم نامه، به مدت دوسال توافق گردید طرفین، در زمینه¬ی تبادل اطلاعات مربوط به محصولات با فناوری پیشرفته، طراحی، تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی - ترویجی ویژه پرسنل، خانواده و مشتریان، همکاری در برگزاري دور ه هاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت به منظور ارتقاء توان علمي و عملي کارکنان و مدیران شرکت به صورت حضوری و غیر حضوری ،همکاری در برگزاري همايش ها، سمينار ها و برنامه های آموزشی، ترویجی و فرهنگی درشرکت گاز همکاری نمایند.
همچنین اجرای طرح‌های پژوهشی آماری و نظرسنجی، آزمون ارزیابی و رتبه بندی ویژه شرکت گاز، تهيه، تدوين، چاپ و انتشار كاتالوگ، بروشور، جزوه و كتاب در زمينه هاي مختلف در چارچوب قوانين مربوطه،ارائه تخفيف به کارکنان شرکت گاز و خانواده های آنها جهت استفاده از خدمات آموزشي جهاد دانشگاهی در چارچوب قوانين موجود و مساعدت در بهره‌مندی این شرکت از توانمندی و تجارب سایر واحدهای از دیگر موارد توافق شده در این تفاهم نامه بود که به امضای طرفین رسید.