به گزارش پایگاهخبری همراز به نقل از  روابط عمومی، در این مراسم که استاندار اصفهان، روسای دانشگاه های استان، مدیران برخی از دستگاه های اجرایی، هیات های ممیزی و پژوهشگران منتخب حضور داشتند از اعضای هیات علمی منتخب نیز تقدیر به عمل آمد.
آقای دکتر رضایی استاندار اصفهان در این مراسم ضمن تاکید بر ترسیم جایگاه پژوهش به عنوان یک پیشران در صنعت، از پژوهشگران و دانشگاه ها خواست تا پژوهش های خود را در راستای صنعتی شدن و ایجاد ارزش افزوده برای کشور جهت دهی نمایند.
دکتر رکنی زاده دبیر علمی ستاد هفته پژوهش هم در این آیین گزارشی از اقدامات انجام شده در این هفته ارائه کرد و افزود: کارگروه های ارزیابی و ممیزی پس از بررسی دقیق مستندات بر اساس معیارهای علمی و مطابقت با مدارک وصول شده نسبت به انتخاب پژوهشگر برگزیده سال 1397 استان اقدام نمودند.
شایان ذکر است، فرایند ارزیابی موشکافانه هیات ممیزی دانشگاه و استانداری اصفهان در انتخاب پژوهشگران برگزیده، مشتمل بر بررسی کمی و کیفی سطح علمی مقالات ارائه شده، ثبت اختراعات، پروژه های اجرایی، کتب تالیف شده و دستاوردهای علمی بوده ومطابق با امتیاز کسب شده تمامی سازمان ها، ارگان ها و سازمان های اجرایی، آقای روحی از شرکت گاز استان اصفهان حایز بالاترین امتیاز و کسب حدنصاب لازم گردید.