رحیم عبدی با بیان اینکه در خط تولید واحد گندله سازی فولاد مبارکه ۸ دیسک نصب شده است، افزود: از ابتدای راه اندازی این واحد که حدود ۲۵ سال پیش بوده است، این دیسکها تمام وقت در حال کار بوده اند که این امر به مرور فرسودگی یکی از این تجهیزات و بروز عیوبی مانند خرابی چرخ دنده های محرک، خرابی بیرینگ اصلی، پوسیدگی بدنه و اجزا و همچنین دفرم شدن بدنه را به همراه داشت و تعویض آن را اجتناب ناپذیر کرده بود.
در همین خصوص فرهنگ دباغ نیا کارشناس تعمیرات واحد گندله سازی افزود: با توجه به شرایط دیسک، پروژۀ ساخت آن از طریق واحد بومی سازی تعریف شد و فرایند ساخت و نصب آن با همکاری یکی از شرکتهای صاحب تجربه در این زمینه در دستور کار قرار گرفت. در ادامه به منظور اجرای صحیح تمامی مراحل ساخت، ایستگاه های بازرسی تعریف شد و روند ساخت به صورت دائم رصد گردید و پس از اتمام کار، تجهیز در کارگاه شرکت سازنده پیش مونتاژ و راه اندازی اولیه شد و بعد از حصول اطمینان از کارایی آن، جهت نصب به فولاد مبارکه حمل شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ابعاد بزرگ این تجهیز (حدود ۵/۷ متر) و سنگین بودن اجزای آن و همچنین فضای محدود محوطۀ نصب و وجود تجهیزات بالادستی و پایین دستی، نحوۀ دمونتاژ تجهیز قدیمی و مونتاژ تجهیز جدید یکی از چالشهای بزرگ این پروژه بود. لذا چند ماه قبل از آغاز فعالیت، در این خصوص جلسات متعددی با حضور پیمانکار نصب و بخشهای مربوط برگزار و دستورالعمل اجرایی کار تدوین شد و ضمن بررسی تمامی جوانب کار، راهکارهای مناسب جهت حل محدودیتهای موجود استخراج گردید.
دباغ نیا با بیان اینکه تعویض و نوسازی این دیسک در تعمیرات برنامه ریزی شدۀ اسفند واحد گندله سازی با تلاش شبانه روزی کارکنان مرتبط با ایمنی کامل انجام شد، خاطرنشان کرد: پس از اتمام عملیات نصب دیسک جدید، تنظیمات آن نیز که در تولید گندله با سایزهای استاندارد بسیار مهم بود، با موفقیت کامل انجام شد و تجهیز در موعد مقرر در اختیار خط تولید قرار گرفت.
رحیم عبدی مدیر ناحیۀ آهن سازی در همین راستا از حمایتهای معاونتهای بهره برداری و خرید و زحمات کارکنان تولید و تعمیرات واحدهای گندله سازی، بومی سازی، تعمیرات مرکزی، حمل ونقل، تعمیرات ساختمانی، تعمیرگاه مرکزی که نقش بسزایی در به ثمر رسیدن این پروژه داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.