جلسه اختتامیه ممیزی صدور گواهینامه استاندارد ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ ISO در زمینه مدیریت انرژی با حضور مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان، اعضای کمیته مدیریت انرژی و ممیزان شرکت IMQ ایتالیا برگزار شد و پس از ارزیابی‌های لازم از سوی این شرکت بین‌المللی، به دلیل رعایت الزامات استاندارد مدیریت انرژی توسط شرکت پالایش نفت اصفهان این گواهینامه به نام پالایش نفت اصفهان صادر شد.

در آغاز این نشست که پس از دو روز ممیزی انرژی در شرکت انجام گرفته بود، تیم ممیزی پس از ارائه گزارش یافته‌های خود و با توجه به عدم شناسایی مغایرت اصلی در فرآیند ممیزی، اعلام نمودند با توجه به اینکه شرکت پالایش نفت اصفهان الزامات لازم را در این خصوص رعایت نموده است، بنابراین شرکت به کسب گواهینامه استاندارد ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ ISO نائل می شود.

سرممیز تیم انرژی شرکت IMQ با اشاره به استراتژی مطلوب شرکت پالایش نفت اصفهان در زمینه مدیریت بهینه مصرف انرژی اظهار کرد:خوشبختانه روح اهمیت بخشی به مسایل انرژی در شرکت جاری است و مدیریت ارشد شرکت، نگاهی عمیق، واقعیت گرا و صیانتی به موضوع انرژی دارند.

آقایی با بیان اینکه در شرکت مکانیسم مناسبی در جهت اولویت بخشی به اقدامات و پروژ های مرتبط با انرژی ترسیم شده، گفت: همچنین در زمینه مسایل آموزشی نیز، بین مباحث دوره های آموزشی برگزار شده و موضوع مصرف بهینه انرژی لینک حقیقی وجود دارد.

وی تصریح کرد: اخذ گواهینامه در کنار ملزم نمودن یک سازمان برای مجهز شدن به سیستم انرژی، آن سازمان را موظف می کند که با سیستماتیک شدن، مصرف بهینه انرژی روندی همیشگی و رو به بهبود داشته باشد. این شرکت در خصوص برخی موارد نیز پیشنهاداتی ارائه کرد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان نیز در خصوص این موفقیت گفت: موفقیت شرکت، مرهون تلاش شبانه روزی و فعالیت های مستمر و مسئولانه کارکنان و پیگیری کمیته انرژی است.

چاوشی همچنین از نکته بینی و دقت نظر تیم ممیزی تمجید کرد و افزود: این گروه با روش صحیح و مناسب، ممیزی موثری انجام دادند و معتقدم انجام پیشنهادات گروه تخصصی ممیزی به سهولت در شرکت انجام پذیر است.

وی ممیزی انرژی را ابزاری برای حرکت در مسیر صحیح مصرف انرژی قلمداد کرد و بر فرهنگ سازی مصرف انرژی در شرکت تاکید کرد.

هاشم الحسینی رئیس مهندسی پالایش و برنامه ریزی تولید با اشاره به واحدهای درگیر در استقرار نظام مدیریت انرژی، گفت: توسعه و تعمیق سیستم‌های مدیریتی یکی از استراتژی‌های مهم سازمان است و نگاه سازمان در این حوزه نه صرفاً کسب گواهینامه، بلکه اصلاح فرآیندها و ساختارها و کمک به بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمان است که امیدواریم استقرار این سیستم کمک شایانی به بهبود و بهینه‌سازی مصرف انرژی در سازمان کند.

زمانی مسئول بهینه سازی انرژی شرکت نیز ضرورت توجه به موضوع مدیریت انرژی با توجه به نقش آن در مدیریت هزینه را مهم و این امر را وظیفه و هدف تک‌تک کارکنان در بخش‌های مختلف شرکت دانست.

گفتنی است؛ فرآیند ممیزی صدور گواهینامه استاندارد ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ ISO از تاریخ ۳ لغایت ۴ بهمن ماه با حضور ۴ نفر از نمایندگان ممیز شرکت IMQ ایتالیا برگزار و کلیه نواحی تولیدی، عملیاتی، ستادی و... و. مورد ممیزی قرار گرفت.