به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در حاشیۀ این همایش با هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی کشور و نیز مرتضی ابراهیمی رستاقی مشاور شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور گفت وگو کردیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.
جناب کیادلیری وظیفۀ صنایع در بهبود و صیانت از محیط زیست به ویژه جنگل داری را چطور ارزیابی میکنید؟
صنایع اصولا به منظور رشد اقتصادی و درنهایت توسعۀ کشور ایجادشده اند، اما رشد اقتصادی صرفا توسعه محسوب نمیشود. صنایعی که به موازات رشد اقتصادی به حفظ سرزمین و طبیعت می پردازند، کشور را به سمت توسعه رهنمون میکنند که در این راستا صنایع، کمک شایانی میتوانند انجام دهند؛ اگر هماهنگ با طبیعت باشند، میتوانند در جهت توسعه گام بردارند.
صنایع در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به کاشت گونه های مختلف و ایجاد کمربند سبز در اطراف واحدهای صنعتی خود میکنند، تأثیر این اقدامات را چگونه ارزیابی می کنید؟
هر اقدامی در این خصوص مؤثر است، چراکه بیش از ۸۰ درصد کشور ما خشک و نیمه خشک است، پس هر درختی که ما بکاریم، میتواند کمک کند. در عین حال می طلبد که این میزان فضای سبز همپای رشد صنعت توسعه یابد.
برگزاری این نشست علمی به میزبانی شرکت فولاد مبارکه را چطور ارزیابی می کنید؟
زمانی که کارخانه ای به این بزرگی و وسعت در حوزۀ محیط زیست گام برمیدارد و نشست علمی برگزار میکند، نشانۀ مبارکی است، اصلا شاخص تعالی و رشد مردم هر جامعه به میزان توجه آن مردم به مسائل محیط زیست است. حال با این اوصاف اگر کارخانه ای خودش داوطلب باشد، نوید خوبی برای کشور است. این حجم جنگل کاری در فولاد مبارکه در نوع خودش بسیار جالب توجه است؛ همینطور استفاده از پساب تصفیه شده برای حفظ طبیعت که امیدواریم این کمکها به حفظ جنگلهای طبیعی ما هم منتج شود. ؛ چراکه حفظ جنگلهای طبیعی نیز کمک به آب و هوای این سرزمین است و فولاد مبارکه با این سابقه نشان داده است که دغدغه محیطزیست و حفظ و توسعۀ آن را دارد.
تخصص و دلسوزی برای نگهداری فضای سبز در فولاد مبارکه به وضوح مشاهده می شود
مرتضی ابراهیمی رستاقی مشاور شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور در مورد نحوه سازوکار و مزیت های جنگلهای دست کاشت که در واحدهای صنعتی نیز استفاده می شود، گفت: به دلیل اینکه هزینه نگهداری این نوع از جنگل ها بسیار سنگین است، بنابراین موضوع اقتصاد آن مطرح می شود که در اینجا نوع گونه هایی که استفاده می شود، اهمیت دارد به نحوی که همراه با درآمد باشد و بخشی از هزینه های خود را تأمین کند. بحث اقتصاد جنگل های دست کاشت موضوعی است که اخیرا سازمان جنگل ها و مراتع کشور روی آن کار می کند که زراعت چوب شاخه ای از آن است. جنگل کاری اقتصادی درواقع کاشتن گونه های بومی چندمنظوره است که ضمن ارزش های زیست محیطی که دارد از تولیدات آن هم بتوان استفاده کرد.
واقعیت این است که فولاد مبارکه و ذوب آهن قریب به ۱۸ هزار جنگل دست کاشت به وجود آورده اند که اقدام قابل توجهی است و در ایران نظیر آن را نداریم.
جنگل های دست کاشت عموما در مناطق خشک و کم آب هستند و ازآنجایی که این مناطق با محدودیت آب روبرو هستند با انتخاب گونه درست می توان تا حدودی هزینه های مراقبت و نگهداری آن را تأمین کرد. ورود فولاد مبارکه به بحث ایجاد فضای سبز و برگزاری نشست های علمی می تواند نوید بزرگی برای فضای سبز و محیط زیست کشور باشد و من به نوبه خود به مدیریت فولاد مبارکه تبریک می گویم که کارکنان متخصصی در این حوزه دارند که توانستند در بهبود فضای سبز مؤثرتر از حتی نمونه خود در کشور باشند؛ چراکه مشکلات مدیریتی کمتری دارند و تخصص و دلسوزی برای نگهداری فضای سبز در این واحد صنعتی بهوضوح مشاهده میشود.
فولاد مبارکه در حوزه جنگل داری میتواند نمونه ای برای صنایع دیگر باشد
در ادامه فریبرز غیبی رئیس جنگل های خارج شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با برشمردن چالش های عمده منابع طبیعی در جهان و ایران گفت: تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین، جنگل زدایی و بیابان زایی، کمبود انرژی و سایر منابع، کمبود موادغذایی و کاهش ذخایر ازجمله این مشکلات است.
وی با اشاره به اینکه کل مساحت کره زمین ۵۱ میلیارد هکتار معادل ۲۸ درصد خشکی و ۷۱.۵ درصد اقیانوس و دریا و دریاچه است، افزود: از ۲۸.۵ درصد سطح خشکیها (۱۴.۵ میلیارد هکتار) فقط ۲۳ درصد آن حدود (۳.۳ میلیارد هکتار) دارای توان تولیدی قابل محاسبه است.
رئیس جنگل های خارج شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های جنگلی اظهار کرد: تغییر در وضعیت برداشت، افزایش آتش سوزی، هجوم حشرات جدید، افزایش تنش خشکی، جابه جایی جنگل خشک با مراتع، هجوم گونه های مهاجم، مشکل زنده مانی نهال ها و مشکل تجدید حیات گونه ها ازجمله مشکلات به وجود آمده برای اکوسیستم های جنگلی است.
وی میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را ۹۳.۵ درصد از کل بارش ها دانست و گفت: شرب و بهداشت سهم ۵ درصدی، معدن، صنایع و سایر سهم ۱.۵ درصدی از مصرف آب را دارند و درصد تلفات آب در بخش شرب و بهداشت بین ۲۷ تا ۳۵ درصد است و تلفات عمده آب کشور با ۶۴ درصد از آن بخش کشاورزی است و بازده مصرف پروژههای آبیاری کشور حدود ۳۶ درصد است.
رئیس جنگل های خارج شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان از فولاد مبارکه بابت میزبانی و تدارک این نشست علمی تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد تا این شرکت بتواند در حوزه جنگلداری نمونه ای برای صنایع دیگر کشور باشد.

به گزارش خبرنگار فولاد در همین رابطه رامین بختیاری مدیر مدیریت شهری و زیباسازی محیط فولاد مبارکه هدف از برگزاری نخستین نشست علمی جنگلداری کشور را همگرایی فکری بین اعضای متخصص و متبحر حوزۀ جنگل کاری عنوان و اظهار کرد: امیدواریم با تدوین مسائل و مشکلات در جهت ارائه راهکارهای علمی و نو در برابر چالشهای ملی در سطح جنگل کاری صنعتی موفقیت حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از الزامات زیست محیطی مراکز صنعتی این است که ۲۵ درصد فضای اشغال شدۀ خود را به ایجاد فضای سبز اختصاص دهند، تصریح کرد: کل مساحت فولادمبارکه ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان ۱۵۰۰ هکتار آن به فضای سبز اختصاص داده شده است و فولاد مبارکه از این الزام زیست محیطی یک گام جلوتر است.
بختیاری استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار با پوشش بالای ۹۵ درصد در ۱۵۰۰ هکتار را بخشی از اقدامات فولاد مبارکه در راستای حفظ منابع آبی و محیط زیست دانست و بیان کرد: استقرار این سیستم و نگهداری آن مستلزم صرف هزینه های سنگین است.
مدیر مدیریت شهری و زیباسازی محیط فولاد مبارکه تعریف طرحهای پژوهشی در زمینه شناسایی گونه های مقاوم در شرایط نامساعد و استفاده ازاینگونه ها در ایجاد جنگل های دست کاشت فولاد مبارکه را از دیگر اقدامات شرکت برای حفظ فضای سبز برشمرد.
بختیاری ابراز امیدواری کرد که بتوان در جمع دانشگاهیان و متخصصان حوزه جنگلداری این چالش ها علمی تر تدوین شود و با همفکری راهکارهای مفید و قابل اجرایی استخراج شود.
گفتنی است در این نشست پنل هایی با موضوعات «انتخاب گونه در مناطق صنعتی»، «اقتصاد جنگل های دست کاشت» و «تغییر اقلیم پدیده خشکسالی و تأثیر آن بر جنگل های دست کاشت مناطق صنعتی» با حضور اساتید این حوزه برگزار شد و به سؤالات و نظرات حاضران پاسخ داده شد.