مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی همراز گفت: صادرات مواد خام نه تنها اقتصاد کشور را نشانه می رود که تنها حجم صادرات را بالا می برد و ارزش بسیار ناچیزی برای کشور به ارمغان می آورد، در صورتی که می توان همین مواد خام را در صنایع به محصول تبدیل کرد که توسعه تولید، اشتغال و توامندی را به دنبال دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما یک کوپ بزرگ سنگ را به طور خام صادر می کنیم، کشوری هم که آن را از ما می خرد، همان کوپ سنگ را روی کشتی برش می زند، بسته بندی می کند و حتی شاید به خودمان بفروشد.

طغیانی بیان کرد: امسال مجلس روی این موضوع انگشت گذاشت که باعث شد حجم صادرات از نظر وزنی پایین بیاید، اما حجم بالای صادرات به منزله ارزش بالا نیست.
بنا بر این گزارش، خام فروشی به ویژه در محصولات کشاورزی و معادن باعث شده تا صنایع تولیدی در این زمینه نیز دچار بحران شوند./ انتهای پیام