وی افزود: همه ما یکسری نظرات سیاسی داریم، یکی می‌تواند اصلاح‌طلب باشد و یکی اصولگرا. یکی اصلاح‌طلب است و بعد اصولگرا می‌شود و یا بالعکس، اما نمی‌تواند عملکرد افراد را با این گونه اظهارات که سیاسی است و جناحی، زیر سوال برد.

نماینده مردم ساری در مجلس اظهار داشت: ملاک و معیار ارزیابی عملکرد افراد است. به نظر من عملکرد قوه قضائیه در جهت ستیز و مبارزه با فساد است و این گونه نیست که بخواهد جناح خاصی را عزل کند و آقایانی هم که مدعی هستند از این نوع برخورد ناراحتند، مرتکب خلاف نشوند و اگر این آقایان خلاف نکنند، آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه هم نمی‌تواند به آنها کاری داشته باشد، اما وقتی فردی مرتکب تخلف می‌شود طبیعی است که پای قاضی و دادگاه به میان می‌آید.

دامادی خاطرنشان کرد: من دست هر کسی را که با فساد مخصوصا فساد اقتصادی مبارزه می‌کند و جلوی کسانی که از موقعیت‌شان به نفع جیب شخصی‌شان سو استفاده می‌کنند، می‌ایستد، می‌بوسم و از آقای رئیسی به خاطر مبارزه با فساد به طور ویژه تشکر می‌کنم.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌