چند وقت پیش ترامپ دیوانه رئیس جمهور آمریکا، سپاه را تروریست اعلام کرد و نام سپاه را در لیست سازمان های تروریست اضافه کردند و این در حالی است که نه تنها سیاستمداران خارجی بلکه بسیاری از عوامل و سیاستمداران داخلی آمریکا هم با انجام چنین حرکتی مخالف بودند.
از طرفی حضور فعال، جهادی، دلسوزانه و به موقع سپاه پاسداران در منطقه و خدمت رسانی تا مشورت به کشورهای منطقه باعث محبوبیت بیش تر و تسلط بر اوضاع شده بود که این حضور و فعالیت سپاه، خاری در چشمان ابرقدرت های توخالی جهان از جمله آمریکا شده است، بخصوص وقتی می دیدند و می شنیدند که شیر مردی از سرداران سپاه به نام حاج قاسم سلیمانی در منطق تبدیل شده است به یک الگو و اسطوره ای که بسیاری از مردم بخصوص جوانان فقط یکی از آرزوهایشان سلفی گرفتن با حاج قاسم سلیمانی است.
از این رو ابرقدرتی توخالی مثل آمریکا که چشم دیدن این صحنه را نداشت و دیگر طاقتش طاق شده بود به حدی که آن قدر عصبانی شده بود که داشت از این عصبانیتش می مُرد، برای اینکه خودش را راحت کند، سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کرد.
از آنجایی که خداوند بلند مرتبه، دشمنان ما را از احمق ها خلق نموده است، این احمق هم نمی داند که چه خدمت بزرگی به سپاه کرد، به همین دلیل بخاطر خدمت بزرگش باید بگوئیم آقای احمق ممنون. ممنون از اینکه باعث شدی تا آن دسته از افرادی که سپاه و خدماتش را نمی شناختند، بعد از اعلام تو بروند تحقیق کنند و سپاه را بشناسند.
ممنون ازاینکه باعث شدی بدون هیچ گونه تبلیغاتی، آن دسته از مردم ایران که هنوز بعد از گذشت سال ها متوجه خدمات بی وقفه سپاه نشده بودند، الآن باخبر شوند.
آقای احمق ممنون از اینکه باعث شدی جناح های مختلف سیاسی در ایران برای اولین بار بدون هیچ گونه اختلافی یک دست و هم نوا در سراسر کشور با پوشیدن لباس مقدس سبز پاسداری، ندای سپاه حمایتت می کنیم سر دهند و خودشان را هم پاسدار معرفی کنند.
ممنون از اینکه باعث شدی بسیاری از مردم با ذوق و شوق فراوان و افتخار بسیار، لباس سبز پاسداری به تن کنند و عکس بگیرند تا چشم تو را کور کنند.
ممنون از اینکه چنان خدمتی به سپاه کردی که باعث شد پویش مردمی « من یک پاسدارم » راه بیفتد و مردم عزیز ایران یکدل تر و هم نوا تر از قبل متحد شوند و برادران پاسدار خود را حمایت کنند.
به هر حال بدان که هر قدمی، قلمی و یا کلامی از تو باعث انسجام بیش تر ملت ایران و اتحاد جهت دشمنی بیش تر با آمریکا و تلاش برای نابودی ظلم خواهد شد. بنابراین بیخودی دست و پا نزن که بزودی در کثافت های خود غرق و نابود خواهی شد.

 

 

یاد داشت: حجت الاسلام میثم ریاحی