به گزارش پایگاه خبری همراز نیوز به نقل از فارس ؛مطابق با این مصوبه اشخاص حقوقی ذیل مکلف هستند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌های اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند.

الف) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و قرارگاه‌های سازندگی.

ب) نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها.

ج) سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور.

د) نهادها و مؤسسات وقفی و آستان های مقدس و بقا متبرکه.

ه) کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری شامل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی و مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران.

و) بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.

اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلف هستند به صورت سالانه و حداکثر تا ۶ ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیئت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند.

کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه، اقدام کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

انتهای پیام/