بنابراین یکی از مهم ترین وظایف ما در این زمان، برگزاری برنامه های انقلاب و مراسم جشن های انقلابی در مساجد است. با تجربه ای که انقلاب و دوران دفاع مقدس برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است همگان را به این سمت حرکت می دهد که اجرای برنامه ها با محوریت مسجد باشد، نباید اجازه دهیم که مساجد مرکزیت خود را در برنامه های فرهنگی، مذهبی، ملی و انقلابی از دست بدهند. همواره گردهمایی مردم در مساجد، انسجام و وحدت مردم با محوریت مسجد جرقه هایی بزرگی چون انقلاب را زده است و به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره): مساجد سنگر است، سنگرها را پر کنید. اگر بخواهیم در تربیت دینی فرزندان انقلاب و نسل نو موفق باشیم، بایستی آنان را با اهمیت موضوع مسجد و انقلاب آشنا کنیم. خوب این آشنایی نیاز به فضاسازی دارد و چه فضایی بهتر، سالم تر و زیباتر از مسجد. محیط معنوی مسجد خود ایجاد انگیزه و روحیه انقلابی می کند، البته با تبلیغات محیطی هم، می توان به این روحیه به وجود آمده درونی کمک کنیم تا ماندگاری و حرکت رو به جلوی آن را هم تضمین نموده باشیم. اگر چه برخی معتقد هستند که باید جشن ها و برنامه های انقلابی را به خیابان ها بکشانیم و البته این نظریه دلیل بر آن نیست که مساجد را فراموش کنیم. عرض ما این است که مساجد محوریت داشته باشند، برنامه های دیگر هم اجرا گردد.
نکته دیگر قابل توجه این است که وقتی سخن از مسجد به میان می آید منظور از مسجد فقط نمای آن نیست و فیزیک مسجد، بلکه منظور همه ی ارکان مسجد است یعنی زائرین، مجاورین، مراجعین، فعالین و امام جماعت که همه ی این ها نقش دارند و حضورشان در کنار هم به مسجد شکل می بخشد وگرنه مسجد بدون نمازگزار، بدون مراجع، بدون امام جماعت که هویتش را از دست می دهد. به هرحال با تأکید مجدد در این زمینه، باید گفت که انقلاب از درون مسجد و مسجدی ها آغاز شد و حفظ آن نیز با محوریت مساجد امکان پذیر خواهد بود و تا زمانی که مسجد و مسجدی با روحیه انقلابی از هم جدا نشوند، انقلاب هم زوال نخواهد داشت البته با مدیریت و رهبری بصیر که امروز انقلاب ما این نعمت را دارد و به لطف خدا با رهبری امام خمینی(ره) آغاز شد، با رهبری مقام معظم رهبری ادامه دار شد و ان شاءا... با تحویل پرچم انقلاب به دست امام زمان(عج) جهانی خواهد شد.

 

یادداشت میثم ریاحی