متن این حکم به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای حسین صادق زاده پوده
با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و شایستگی و توانمندی در تدبیر امور محوله و با استناد به ماده(۱۶)اساسنامه جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی و در اجرای مفاد آئین نامه اجرایی و ضمن هماهنگی با دبیرکل محترم به موجب این حکم از تاریخ ابلاغ جنابعالی را به مدت یک سال به عنوان
"مشاور عالی و مسئول کمیته تشکیلات شهرستان های جمعیت در استان اصفهان"
تعیین و منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و هم چنین اساسنامه جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

با احترام
احمدرضا دلیران فیروز
مسئول کمیته تشکیلات استان های جمعیت و دبیر اجرایی استان اصفهان

صادق زاده پوده وکیل پایه یک دادگستری, مشاور حقوقی قوه قضاییه و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری مفتاح می باشد.
مراسم معارفه حسین صادق زاده روز سی ام آبان ماه با حضور احمدرضا دلیران فیروز دبیر اجرایی استان و رضا صالحی قائم مقام دبیر اجرایی در دفتر جمعیت آبادگران جوان استان اصفهان برگزار شد.