بهرام قاسمی با اعلام اینکه متعرضان به بالکن سفارت کشورمان در لندن دستگیر شدند از ختم این غائله نمایشی خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خواستار محاکمه و مجازات آمران و عاملان این اقدام شد.