دونماینده مجلس در گفتگو با روزنامه «آرمان» درباره برخورد فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار واکنش نشان دادند. علی بختیار نماینده مردم گلپایگان اظهار داشت: فرماندار، نماینده دولت است. این رخداد سبب عذرخواهی استاندار اصفهان شد و بنده هم وظیفه خود می‌دانم از طرف خود و تمام مسئولان شهرستان به‌دلیل این برخورد نامناسب فرماندار گلپایگان از رسانه‌ها عذرخواهی کنم.

نماینده اصفهان اما می گوید: من مسئله را 4 بر یک به‌نفع فرماندار می‌بینم؛ یعنی چهار خلاف خبرنگار و یک خلاف نیز آقای فرماندار مرتکب شده است.

حیدرعلی عابدی گفت: اولاً در فیلمی که منتشر شده معلوم نیست قبل از برخورد فرماندار چه اتفاقی افتاده که فرماندار می‌گوید از من عکس نگیر. ثانیاً زمانی که بالاترین مقام اجرایی شهر به خبرنگار می‌گوید عکس نگیر از آن لحظه به بعد خبرنگار اجازه عکس گرفتن ندارد و می‌تواند بیرون از جلسه اعتراض خود را بروز دهد. اما خبرنگار به فرماندار می‌گوید شما چرا توهین کردید در صورتی که من در سخنان آقای فراست هیچگونه توهینی ندیدم. نماینده اصفهان تأکید کرد: چرا خبرنگار این فیلم را منتشر کرد در حالی که می‌توانست این فیلم را برای استاندار بفرستد و اعتراض خود را از رفتار فرماندار اینگونه بروز دهد. البته فرماندار نیز باید آرامش خود را حفظ می‌کرد.

 

منبع: نصف جهان