انتخاباتی که از 168 نفر اعضای صاحب رای مجمع، 143 نفرشان شرکت کردند و از ساعت 14 تا 19 روز گذشته از بین 38 کاندیدا ، این تعداد را برگزیدند.

اما این که چرا وقتی با یکساعت تمدید انتخابات الکترونیک، نتیجه آن حوالی ساعت 24 اعلام می شود، موضوعی است که مورد توجه خیلی از اعضای این مجمع قرار گرفته و خواستار پاسخی برای این سئوال هستند.

مهمتر از آن نیز، پراکندگی آراء بین کاندیدا ها است که این پراکندگی، نشان از وجود سلایق متعدد در بین نیروهای مجمع دارد. سلایقی که اگر برای آن چاره جویی نشود، انشقاقی ایجاد می شود که به نام سه روحانی سر شناس اصفهان ، یعنی آیت الله سید ابوالحسن مهدوی ، حجت الاسلام و المسلمین بهشتی نژاد و حجت الاسلام و المسلمین سالک نوشته می شود.

چرا که اعضای شورای عالی این مجمع، این سه روحانی طراز بالای اصفهان هستند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز لیست مجمع را تائیدکردند، هرچند در آن انتقاد هایی هم از ابتدا وجود داشت و هرچه از آن می گذرد، انتقاد ها به عملکرد نمایندگان اصفهان در مجلس بیشتر و نگاه ها به روحانیونی که این لیست را تائید کردند، تیزبین تر می شود.

از این رو ضمن تاکید بر این که اتحاد رمز موفقیت قاطع اصولگرایان در انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان خواهد بود و انشقاق اولین گام شکست، باید گفت به نظر می رسد با مشخص شدن ترکیب شورای هماهنگی مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان، بخشی از لیست اصولگرایان برای شورای شهر بعدی هم مشخص شده و این یکدستی لیست برای آن هایی که سرنوشت شورای شهر فعلی موسوم به "لیست امید" با نگاه اصلاح طلبانه را از نزدیک مشاهده کرده اند، نگرانی هایی به وجود آورده است.

از این جمله می توان به خروج خودخواسته برخی تشکل های سیاسی و انقلابی اصولگرا از این مجمع به نشانه اعتراض و یا کنارگذاشتن حدود 10 تشکل دانشجویی پیش از انتخابات مجمع اشاره کرد.

همچنین برخی ضمن انتقاد از این که بعضی از مسئولان برگزاری انتخابات خود منتخبین همین انتخابات بوده اند، عدم توجه به جوانگرایی، عدم توجه به دیگر تشکل های اصولگرایی و نگاه های انقلابی دیگر را از نقاط ضعف این انتخابات می دانند.

موضوعی که به زعم آن ها باعث نشنیده شدن صدای سایر تشکل ها شده و بر روی افراد خاص تمرکز داشته و این وضعیت می تواند باعث زیر سئوال رفتن نگاه انقلابی اعضای شورای عالی مجمع شود.

البته ماجرا به این جا ختم نمی شود و با توجه به ارتباط نزدیک شیوخ و بزرگان اصولگرایان سنتی اصفهان که جبهه پیروان ، جامعه اسلامی مهندسین و... نماد بارز آن هستند، با علی لاریجانی که این روزها از آن به عنوان کاندیدای استیجاری اصلاح طلبان یاد می شود، نگرانی هایی از اعتماد عمومی مردم به اعضای شورای عالی و حتی مجمع عمومی نیروهای انقلاب اسلامی استان اصفهان و انتخاب لیست مورد نظر در صورتی به چشم می خورد که پیش بینی می شود، برخی در این مجمع به دنبال زدن راهنمای راست و پیچیدن به فرعی چپ هستند.

 

گزارش از رضا صالحی پژوه