به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، اولین مسئله، موضوع رسیدن به پیروزی و نبود برنامه مدون برای تقویت و استفاده مناسب از این فضا به منظور ارایه خدمت به مردم شریف ایران اسلامی است، به این معنی که نیروهایی که اکنون وارد مجلس شورای اسلامی شده اند، چنانچه نتوانند طعم شیرین خدمت را به مردم بچشانند، بی شک بی انگیزگی را نسبت به آینده ایران برای مردم دو چندان می کنند.

البته طرح این موضوع، جایگاه ویژه دیگری را می طلبد که در آینده ای نزدیک به آن پرداخته خواهد شد.

اما آنچه به عنوان آفت دوم در این مسیر باید به آن توجه بیشتری نسبت به موضوع اول داشت، آفت "غرور" است.

آفتی که به نظر می رسد پس از ضعف مفرط طیف رقیب در ارایه عملکرد غیر قابل دفاع، به جان نیروهای انقلابی افتاده و هرچند انتخابات آینده را از پیش پیروز شده تلقی کرده و در حساس ترین موقعیتی که باید "اتحاد" را سرلوحه اقدامات در تمامی فرایند انتخابات شوراهای ایران 1400 قرار داد، متاسفانه بعضا اقدامات آغشته به غرور که نتیجه آن اطمینان بی مورد از آینده انتخابات پیش رو هست، نگرانی های زیادی را برای نیروهای انقلابی به وجود می آورد.

از این جمله می توان به مسئله جلسات گزینشی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب برخی استان ها اشاره کرد. به طور نمونه، جلسه ای که با همین عنوان روز یکشنبه، 4 آبان ماه در استان اصفهان برگزار شد و نه تنها نشانی از اتحاد در آن دیده نمی شد، که متاسفانه باید گفت نشان هایی از اعتراض و دلخوری برخی نیروهای انقلابی را نیز به دنبال داشت.

به این منظور باید این نکته را گوشزد کرد که انتخابات شوراهای شهر با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ماهیتا تفاوت های زیادی داشته و تصور پیروزی از پیش تعیین شده در این نوع انتخابات ها، می تواند آفت بسیار بزرگی برای دست اندرکاران این مسئله باشدو با توجه به گستردگی فراوان در این بخش، ایجاد اتحاد برای رسیدن به یک لیست واحد، حرکت محتاطانه در مسیر اتحاد و همدلی را می طلبد. بی شک رزمندگان جبهه اسلام در جنگ 8 ساله چنانچه واژه اتحاد و همدلی را به خوبی منصه ظهور نمی گذاشتند، نمی توانستند شهرهای کشورمان چون خرمشهر و سوسنگرد را آزاد و محاصره آبادان را بشکنند.

 به قلم رضا صالحی پژوه