با رسانه ای شدن خبر دریافت حواله دناپلاس، البته جامعه به یکباره دچار هراس و نگرانی شد که مبادا این نقطه روشن نیز به تاریکی گرائیده و اعتماد مردم دوباره خدشه دار شود و در واکنشی به این موج ایجاد شده خبری، برخی نمایندگان صادقانه دریافت حواله خودرو دنا پلاس را رد کردند وگفتند "ما نگرفتیم"، برخی دیگر نیز از انصراف برای دریافت آن خبر دادند و برخی نیز گفتند "این خودرو کفاف ما را نمی دهد و یک خودروی شاسی بلند می خواهیم". با این حال ذکر نکاتی چند در این باره خالی از لطف نیست.

اولا که ذهن عزیزان و خادمان ملت را در مجلس شورای اسلامی به این نکته معطوف می دارد که حضرت امام (ره) همواره روحانیت را به ساده زیستی و همسطحی با مردم جامعه توصیه کردند و این همسطحی در کلام نورانی ایشان، صرفا به جامعه روحانیت محدود نشده و هرچند که جمعیت زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در کسوت روحانی هستند و باید این مهم را مد نظر قرار دهند، لذا منظور امام خمینی (ره) در این زمینه بی شک کارگزاران نظام نیز بوده و هست و خواهد بود. از این رو نمایندگان در خود قیاسی نسبت به سطح زندگی عامه مردم و خودرویی که سوار می شوند، لباسی که می پوشند، سخنی که به زبان می رانند و ... داشته باشند و پس از آن تصمیم بگیرند.

دوما در جریان های اجتماعی این چنینی، وقتی موجی ایجاد می شود بی شک این موج افکار عمومی را درگیر کرده و توده ها را به واکنش فعال، نیمه فعال و یا خاموش وا می دارد، لذا هرگونه حرف و سخن غیر از سخن مبتنی بر واقعیت می تواند به این واکنش و تخریب افکار عمومی دامن زده و فاصله دولت – ملت را بیشتر کند، از این رو وقتی نماینده ای هرچند خدوم و صادق عنوان می دارد که قرار است در این مقوله تنها رئیس مجلس به صورت واحد سخن بگوید و نمایندگان سخنی به میان نیاورند تا یک پاسخ واحد به همه داده شود، نگرانی ها بایت این که مبادا در بهارستان قرار است پاسخ ها را یکی کنند و بعد بسته بندی تحویل مخاطب دهند، بیشتر می شود و این سئوال که مگر وقتی حقیقت ماجرا صریح و شفاف برای مردم واگو شود، باز هم کلام در مفهوم و پیکره اصلی آن دچار تناقض می شود که از این بابت نگرانی هایی وجود دارد؟ به ذهن متبادر می شود.

سوم این که وقتی موج خبری مبنی بر درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دریافت خودرو تقریبا گران قیمت ( بر اساس درآمد سطح عمومی جامعه) ایجاد می شود، بی اثر ترین اقدام این است که از انصراف دریافت حواله و یا امتیاز خبر دهید، مخصوصا این که چند روزی هم از سر آن گذشته باشد، حالا یا باید قرص و قاطع از عدم ارایه درخواست خودرو از اول خبر دهید که باعث روسفیدی موکلانتان خواهد بود، و یا این که دیگر انصراف از دریافت را امتیازی برای خود ندانید، بلکه اطمینان داشته باشید که این اقدام لکه ای در دل و ذهن موکلانتان به ویژه آن هایی که با امید به شما رای دادند ایجاد کرده و برای رفع آن، مسئولیت اتان در برابر وظیفه ای که دارید را چند برابر می کند، لذا بدون هرگونه توجیه و بهانه و بدون ایجاد حاشیه ای مجدد تنها به کار برای مردمی فکر کنید که اکنون در جبهه های مختلف در حال جنگیدن در جبهه جنگ اقتصادی هستند.

از سویی برخی نمایندگان محترم با این بیان که" قبلی ها هم گرفته بودند و امری عادی است"، سعی در توجیه داشتند که باید در پاسخ این عزیزان گفت: اولا اگر قبلی ها کار درستی کرده بودند، که خب اکنون آن ها به جای شما بر کرسی های نمایندگی مردم در مجلس نشسته بودند، دوما که پیامبر رحمت و مهربانی (ص) نیز وقتی به زنده به گور کردن دختران اعراب جاهلیت خرده گرفت و از آنان خواست این کار را نکنند، آن ها نیز موضوع را به گذشتگان خود ارجاع دادند و توجیه اشان این بود که چون گذشتگان این کار را کرده اند، ما هم باید این کار را بکنیم که البته بلاتشبیه نمایندگان گذشته، ادوار و فعلی در مجلس شورای اسلامی با اعراب جاهلیت، باید گفت یک جا آن چرخه معیوب گسسته شد و رحمت و مغفرت اسلام عزیز به رخ دنیا در طول تاریخ گذشته و حال و آینده کشیده شد، لذا این مثال می تواند زمینه ای باشد برای گسسته شدن این اقدامات شائبه برانگیز در بهارستان و تصویب قانونی برای رفع این معضلات مبنی بر عدم دریافت هرگونه امتیاز و هدیه و ... در دوران نمایندگی.

و در پایان این که، قرار نیست با ایجاد یک موج رسانه ای جا بزنید و از دریافت خودرو انصراف دهید، بلکه اگر واقعا به چنین امتیازی نیاز دارید، بر اساس نیاز خود درخواست خودرویی در حد پراید نمایید که بتوانید مشکل بخش زیادی از موکلانتان را نیز با پوست و گوشت و خون لمس کنید.

 

روزنامه یاقوت وطن /پارسا فرزین