محمود واعظی از حضور مؤثر علی لاریجانی طی سه دوره حساس در هدایت خانه ملت قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی از حضور مؤثر و پربرکت دکتر علی لاریجانی طی سه دوره حساس در هدایت خانه ملت و اقدامات مدبرانه و تعاملات مثمرثمر با دولت تدبیر و امید، صمیمانه قدردانی کرد.

انتهای پیام