اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به طور قطع پاسخ این جنایت آمریکا را خواهیم داد چرا که آمریکای جنایتکار با این اقدام چهره واقعی خود را در جهان بیشتر نمایان کرد، افزود: این حرکت احمقانه آمریکا در به شهادت رساندن سردار دلها تنها موجب وحدت و انسجام ملی دوچندان شد و عزم ملت ایران را برای ایستادگی و مقابله با آمریکا راسخ تر و مصمم تر کرد.

وی با بیان اینکه همواره راه و اعتقاد سردار سلیمانی ادامه خواهد داشت، افزود: امروز سردار سلیمانی های بسیاری در ایران اسلامی وجود دارد و سردار سلیمانی های بسیاری در حال رشد و پرورش هستند که راه او را ادامه خواهند داد و با وجود آنان آمریکا در حال گذراندن روزهای پایانی خود بوده و این چهره اسلامی است که باید بماند.

رنجبرزاده با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شهید سلیمانی یک نیروی جهادی بین المللی بود، اظهار کرد: سردار سلیمانی در طلیعه گام دوم انقلاب، پرچم مکتب امام(ره) را به دست نسل چهارم جامعه سپرد.

وی با بیان اینکه همه جوانان جبهه مقاومت بیدارتر و هوشیارتر از گذشته در مقابل استکبار جهانی صف آرایی کرده و خون پاک ریخته شده سردار دلها را خواهند گرفت، گفت: ملت ایران این خیانت و اقدام تروریستی را فراموش نخواهند کرد و در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی مصمم تر و هم قسم می شوند و تا آخرین قطره خون خود در برابر اقدامات زورگویانه آمریکای جنایتکار خواهند ایستاد.

انتهای پیام