سردار سیدکمال هادیانفر گفت: بیش از ۳ میلیون زائر در چهار مرز اصلی داشتیم و ۹۶ درصد مسافران مرز زمینی را برای سفر خود انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدکمال هادیانفر رییس پلیس راهور ناجا امشب در برنامه تیتر یک اظهار کرد: بیش از ۳ میلیون زائر در چهار مرز اصلی داشتیم و ۹۶ درصد مسافران مرز زمینی را برای سفر خود انتخاب کردند.

وی افزود: امروز در مرز خسروی و چذابه و شلمچه تردد روان بوده و مشکلی نداشتیم ولی در مهران از ۱۶:۳۰ محور یکطرفه شده و مسیرهای جایگزین را مشخص کردیم.

رییس پلیس راهور ناجا بیان کرد: ۱۸۰ هزار زائر از مرز مهران وارد شدند و ۶۵ درصد افراد از وسایل نقلیه شخصی استفاده کردند.

سردار هادیانفر تاکید کرد: بیش از ۶۵ درصد حوادث به خستگی و خواب الودگی و واژگونی خودروها مربوط می شود و اصلی ترین عامل تصادف در سه روز گذشته بوده است.