به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پایتخت در اجرای سامانه ناظر یک با عضوگیری از پرسنل متعهد و افراد مومن و مورد وثوق از نهادها و سازمان‌ها از ابتدای سال جاری در راستای برخورد با کشف حجاب در داخل خودروها 105 هزار و 398 پیامک کشف حجاب به مالکان خودرو ارسال کرده است. 

اخذ تعهد و شرکت در کلاس آموزش و مشاوره در وهله اول 57 هزار و 941 مورد و توقیف خودرو در صورت تکرار تخلف و یا عدم مراجعه در مرحله اول 35 هزار و 544 مورد بوده است؛ همچنین 137 مورد به دلیل کشف حجاب بیش از دو بار تشکیل پرونده و به مرجع قضایی معرفی شدند. 

گفتنی است پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پایتخت در روند جدید خود با تشکیل کلاس‌های مشاوره و آموزش به 9477 نفر در خصوص بدحجابی و 27 هزار و 499 مورد به دلیل کشف حجاب مشاوره و آموزش داده است. 

انتهای پیام/