مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: نسبت جنسی تولد پسر به دختر در نیمه اول امسال برابر با 101 است.

سیدعلی شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ولادت ثبت شده در زنجان در 6 ماهه نخست سال‌جاری برابر با 8666 واقعه و تعداد ولادت ثبت شده تا یک سال پس از وقوع در زنجان 8630 واقعه است.

این مسئول ادامه داد: درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یک سال برابر 99.64 درصد و تعداد ولادت ثبت شده در مهلت قانونی در سال‌جاری برابر با 8 هزار و 599 واقعه است. می‌توان گفت که در سال‌جاری روزانه به صورت میانگین برابر با 46 واقعه ولادت ثبت شده که به‌طور تقریبی هر یک ساعت دو واقعه ولادت در زنجان به ثبت رسیده است.

وی افزود: تعداد موالید پسر در 6 ماهه سال‌جاری برابر با 4358 واقعه و تعداد موالید دختر نیز در این ایام در زنجان برابر با 4308 واقعه گزارش شده است. همچنین نسبت جنسی تولد پسر به دختر در نیمه اول امسال برابر با 101 بوده است؛ یعنی به ازای تولد  100 دختر، تولد 101 پسر ثبت‌ شده است.

شفیعی با بیان اینکه تعداد موالید شهری در سال‌جاری 5682 نوزاد شامل 2864 ولادت ثبت شده برای  پسران و 2836 ولادت ثبت شده برای دختران است، تصریح کرد: امسال 1512 ولادت پسر و 1472 ولادت دختر در مناطق روستایی گزاش و ثبت شده است.

وی اظهار کرد: فاطمه، زهرا و حلما اسامی منتخب در سال‌جاری از سوی والدین برای نوزادان دختر  و برای پسران نیز امیرعلی، ابوالفضل و حسین نیز اسامی منتخب والدین زنجانی است. همچنین لازم به ذکر است که در نیمه اول امسال 147 واقعه دوقلوزایی، هفت واقعه سه‌قلوزایی و یک واقعه چهارقلوزایی در استان ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان خاطرنشان کرد: بیشتر ولادت‌ها در 6 ماهه نخست سال‌جاری متعلق به مادران گروه سنی 25 تا 29 سال بوده که با 27.5 درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام