فاجعه ای که دیگر نمی توان نام آن را فاصله طبقاتی گذاشت، حتی شکاف طبقاتی نیز برای آن نا مفهوم است، بلکه باید نام آن را چیزی در حد و اندازه جرواجر شدن طبقاتی به دست تعدادی تازه به دوران رسیده گذاشت.
روزگاری نه چندان دور در بحبوحه آزاد شدن واردات خودرو حدود سال های72 و 73، دوستی به عنوان یک خاطره مضحک برایم تعریف می کرد ما دو خودرو داریم، یکی نیسان که با آن کارهای گاوداری را انجام می دهیم و یکی هم دوو که با آن میهمانی می رویم . او می خندید و می گفت وقتی من و پدرم خسته و کوفته از گاوداری به خانه می آییم، مادرم می گوید محسن لیسان( نیسان) را بگذار در پارکینگ داوود(دوو) را بیاور تا برویم خانه خاله عشرت! و حالا خاطره مضحک دوست قدیمی آهسته آهسته مصداق پیدا کرده. شب که می شود خیابان های بالاشهر اصفهان پر می شود از خودروهای لوکسی که سرنشینانشان بدون بهره گیری از ذره ای فرهنگ شهرنشینی، تنها گاز را می شناسند و دنده و فرمان و یکی دو ویراژ مرگ آور جلوی دخترانی که زیر بار حجم زیادی از مواد آرایشی گم شده اند.
در میان این جمع البته ماموران انتظامی نیز دیده می شوند که تلاش می کنند برای نظم بخشی به ترافیک تصنعی تعدادی بچه لاکچری و بی غم، ولی هنوز جای سئوال این جا است که طرح برخورد نیروی انتظامی با این افراد آیا یک طرح محفلی و هیئتی است یا یک طرح مصوب و برنامه ریزی شده چند وجهی؟
آیا فردی که هزینه قبض تلفن همراهش در یک ماه به اندازه دو یا سه برابر حداکثر جریمه ای است که پلیس برای انجام حرکات نمایشی و یا چیزی شبیه این برای وی در نظر می گیرد، آیا می تواند در برابر قانون تمکین کند؟
آیا پلیس طرح مذکور را با فرایند علمی انجام می دهد و بازخوردگیری می کند؟ که اگر پاسخ مثبت است، لطفا به چند سئوال زیر پاسخ دهد
این طرح با تاییئ کجدام مرکز علمی به اجرا در آمده؟
میزان موفقیت آن چقدربوده؟
میزان بازگشت خودرو ها و سرنشینان آن به این جریان ضد فرهنگی و اجتماعی پس از اقدامات بازدارنده از جمله توقیف 15 روزه خودرو وجریمه های نوبه ای چقدر بوده؟ به زبان ساده چند درصد این افراد عود به دور دور داشته اند؟
آیا جذابیت های حضور در دور دور برای جوانان مورد بررسی قرار گرفته و میزان محدودیت ها و آزادی های مبتنی بر ارزش ها و یا ضد ارزش های فرهنگی واکاوی شده است؟
آیا برای فرهنگ سازی و شکست رفتارهای غلط اجتماعی اینچنین، پیوست متقن رسانه ای تنظیم شده و از ابزارهای اطلاع رسانی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی به صورت حرفه ای و علمی استفاده شده است؟
در نهایت این که مسئولان،توقف 1220 خودرو در دور دور های خیابان های اصفهان با احتساب میانگین هر خودرو 300 میلیون بر اساس نرخ های کنونی، با این توضیح که بنا بر شهادت حاضران و مشاهدات عینی در یک تصادف حاشیه ساز در این خیابان در یکی دو هفته گذشته، بیش از 80 خودرو مدل بالای میلیاردی و یا چند صد میلیونی به محل مراجعه کرده اند، یعنی این که تنها حدود 366 میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده و منهای هزینه سوخت، استهلاک خودرو، بار روانی و مالی که این فرایند ایجاد می کند و ... این مبلغ تنها در یکی دو خیابان از یک شهر در کشور هزینه ایجاد کرده است.
حال هزینه های قانون شکنی و بی اعتبار شدن ارکان های اجرای قانون در این زمینه را نیز به اصل موضوع بیفزایید تا متوجه شوید یک سرگرمی ضد فرهنگی چند بچه لاکچری نوکیسه چه هزینه هنگفتی به کشوروارد می کند.

یادداشت از پارسا فرزین