مهندس هاشم امینی افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضلاب در شهر مبارکه با بیش از 99 درصد پیشرفت فیزیکی آماده بهره برداری است فقط حدود3 کیلو مترتا تکمیل شبکه فاضلاب شهر مبارکه باقیمانده است.

وی با اشاره به اجرای شبکه فاضلاب در شهر مبارکه ازسال 70 تا سال 92 اعلام کرد:طی 22 سال با اجرای 80 کیلو متر شبکه فاضلاب در شهر مبارکه و 70 کیلو متر در محله صفائیه مبارکه اجرای شبکه فاضلاب در این منطقه تنها حدود 48 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.