معاون اجتماعي سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان با اعلام اين خبر، ‌مخاطب برنامه را همسران عنوان كرد و گفت: بازسازي روابط آسيب ديده همسران هدف اصلي اين برنامه است.
مرتضي رشيدي با اشاره به اينكه بسياري از اوقات و در مقاطع مختلف زندگي بين زن و شوهر مشاجره ها و اختلافاتي پيش مي آيد كه به مرور زمان انباشته مي شود گفت: اين اختلاف ها به نقطه اي مي رسد كه به نظر مي رسد ديگر قابل بازسازي و ترميم نيست در حالي كه قصد داريم در این نشست مخاطب را به اين نقطه برسانيم كه اگر پس از سال ها زندگي مشترك روابط انها آسيب ديده است و تصور مي كنند ديگر نمي توانند ادامه دهند و قابل جبران نيست،‌ مي توانند روابط آسيب ديده را ترميم و اصلاح كنند.
وي با تاكيد بر اينكه اصلاح و بازسازي روابط بين همسران شروطي دارد تصريح كرد: در اين نشست پيش شرط هاي لازم براي بازسازي روابط همسران تشريح و چگونگي رسيدن به يك نقطه دلخواه در روابط بين همسران و راهكارهاي آن بيان مي شود. حضور تمامي همسران در اين برنامه كاملا آزاد و رايگان است.
تلفن هماهنگی : 09135755356