محوريت اين نشست درباره تربيت فرزند به ويژه در دوران بلوغ و چالش هاي آن است. بسياري از خانواده ها در دوران نوجواني فرزندان خود، با چالش هاي جدي روبرو هستند كه اين نشست با هدف ارائه راهكارهايي براي چگونگي برخورد با اين بحران ها برگزار مي شود. معاون اجتماعي سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه مخاطب اين برنامه خانواده هايي هستند كه فرزند يا فرزندان نوجوان در خانه دارند گفت: خانواده ها در دوران نوجواني فرزندان، با حجم روز افزوني از چالش هاي اين دوران از جمله بلوغ جنسي، ‌تكاليف ديني، ‌پرخاشگري،‌ زودرنجي، تحمل پايين و توقع بالا و مشكلات روانشناختي مواجه هستند كه در اين برنامه به تمامي اين موضوعات پرداخته مي شود. مرتضي رشيدي تاكيد كرد: در اين نشست علاوه بر تشريح مهمترين چالش هاي دوران نوجواني، نكات مهمي نيز درباره تربيت جنسي كودك و نوجوان بيان مي شود. به گفته وي حضور تمامي والدين در اين برنامه كاملا آزاد و رايگان است.
تلفن هماهنگی : 09135755356