در این رابطه، شیوه عقلایی حکم می کند تا مسئولان با گرفتن زهر موضوع، مستند و مستدل به اصل قضیه پرداخته و ضمن اطفاء حس کنجکاوی عمومی، سعی نمایند تا تبعات اجتماعی چنین اخباری به حداقل برسد. اتفاقی که مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نه تنها به آن توجهی نکرد، که ظاهرا مشاوران وی نیز در این زمینه مشورت حرفه ای و اصولی به وی ندادند تا جائی که به رغم تائید موکد رئیس اورژانس اجتماعی کشور، مرضیه فرشاد، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در گفت و گو با خبرگزاری شهرداری اصفهان این خبر را تکذیب کرد.
این تکذیب نه تنها کمکی به سرپوش گذاشتن بر اصل موضوع نکرد، که به یکباره اعتماد اهالی رسانه و شهروندان به این سازمان خدماتی را نیز کم کرد.
چرا که چیزی از این تکذیب رسمی مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نگذشته بود که رئیس اورژانس اجتماعی کشور، اداره امور اتباع بیگانه استانداری و سفارت افغانستان در تهران خبر را تائید کردند و تنها در تعداد جنایتکاران و ملیت مجرم یا مجرمان نقطه شک و ابهام وجود داشت. همچنین این تکذیب حساسیت رسانه های بیگانه به موضوع را چندین برابر کرد و باعث شد تا اختلاف نظری نیز بین نماینده مردم شریف خمینی شهر و مسئولان سازمان بهزیستی ایجاد شود. اما تاسف بارتر از آن این که، به تازگی و به نقل از روزنامه ایران مطلبی به نقل از خانم فرشاد منتشر شده مبنی بر این که "رسانه ها اخبار را اشتباه انتقال داده که حواشی پیرامون این موضوع بوجود آمده است!" ادعایی که باردیگر ثابت کرد ظاهرا قرار است هر اشتباهی صورت می گیرد، کاسه و کوزه آن سر رسانه شکسته شود.چرا که از همان ابتدا توسط خبرگزاری ایلنا، موضوع تجاوز به یک دختر بچه افغان مطرح شد، خبری که مسئولان بهزیستی آن را تائید کردند، اما مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تکذیب کرد و چندی بعد توسط مسئولان استان تائید شد، حال کجای این اشتباه رسانه ای بوده، خدا می داند! مطمئنا چنانچه تکذیب غیر حرفه ای این خبر توسط ایشان صورت نمی گرفت، اکنون اصل موضوع به این حد زیر خروارها حاشیه مدفون نمی شد.