مسئله اصلي اين است که نجفي نمي‌خواهد بماند. هرچند نمايندگان شوراي شهر تکذيب مي‌کنند؛ اما نزديکان به شوراي شهر و شهرداري مي‌گويند نجفي حتي از نمايندگان شوراي شهر هم دلگير است و اين دلگيري بعد از ماجراي رقص کودکان در برج ميلاد و نگرفتن موضع صريح از سوي نمايندگان شورا و دفاع از شهرداري، دلگيري بيشتر هم شده. هرچند نجفي پيش‌از‌اين هم سابقه استعفا در کارنامه‌اش داشته است؛ اما اين بار از همان روزهاي اولي که آمد، رسانه‌هاي مخالف تأكيد مي‌کردند که مي‌دانند نجفي استعفا مي‌دهد و در مصاحبه‌هايشان با نمايندگان شوراي شهر مدام اين سؤال را مي‌پرسيدند که از استعفا چه خبر. درست يک ماه بعد از مصاحبه نجفي و اعلام اينکه خواهد ماند، بحث جلسه غيرعلني استعفاي او مطرح شد. روز گذشته جلسه هم‌انديشي و ديد و بازديد اعضاي شوراي شهر با حضور ١٥ نفر از نمايندگان و شهردار تهران برگزار شد؛ موضوع هم همان‌طور که انتظار مي‌رفت، بحث استعفاي شهردار بود. نمايندگان و نجفي هنوز در جلسه بودند که پيامک و خبرهاي سرپرستي سليمي در شهرداري تهران منتشر شد. خبرهايي که از داخل جلسه مي‌آمد، نشان از آن داشت که نجفي نامه دوم خود را درباره استعفا تقديم شورا کرده و اين بار بيش‌از‌پيش به فشارهاي وارده اشاره کرده است. کليت ماجرا از اين قرار است که بيماري نجفي دروغ نيست؛ اما فشارها بيشتر از بيماري او را مي‌ترساند و فکر مي‌کند اين فشارها مي‌تواند با وجود بيماري او را از پا بيندازد؛ اما نمايندگان نمي‌خواهند زير بار اين استعفا بروند و مي‌گويند يکشنبه پيش‌رو به اين استعفا رأي مثبت نخواهند داد. از طرفي آنها حتي گزينه جدي براي اين جابه‌جايي ندارند. در اين ماجرا هرکسي سنگ خودش را به سينه مي‌زند، خبر سرپرستي سليمي هرچند شايعه بود؛ اما نشان مي‌داد که تيم رسانه‌اي او به صورت جدي براي گرفتن جاي نجفي تلاش مي‌کند و از طرف ديگر هم محسن هاشمي هست که پيش‌از‌اين هم سوداي شهردار‌شدن داشت و تيمي را که خواهان شهردار‌شدن اوست، نمي‌توان ناديده گرفت. اما نمايندگان شورا تنها مسئله‌شان ميثاق امضا‌شده و رفتن محسن هاشمي نيست؛ بلکه نمايندگان ديگري هم در شوراي شهر هستند که منتظر فرصتي هستند تا از شورا خارج شوند و به مديريت‌هاي مهم‌تري برسند. يکي ترجيح مي‌دهد مديريت کانون وکلا را بگيرد، يکي‌ديگر پيشنهاد جدي مديريت در بدنه دولت دارد و کساني هم هستند که با شهردارشدن محسن هاشمي ممکن است با او به شهرداري بروند و همين باعث مي‌شود که شوراي يکدست اصلاح‌طلب ديگر وجود نداشته باشد. به‌ویژه با درنظرگرفتن اينکه همه اعضاي علي‌البدل شورا را به صورت يکدست اعضاي فهرست اصلي اصولگرايان تشکيل مي‌دهند. به ترتيب به اين شرح: مهدي چمران، عليرضا دبير، حبيب کاشاني، مرتضي طلايي، جلال ملکي، الهه راستگو و... .
بيماري و فشار؛ دليل استعفاي نجفي
محمد عليخاني، رئيس کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل شوراي شهر، در جلسه هم‌انديشي روز گذشته حضور داشت. او در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» درباره جزئيات جلسه روز گذشته مي‌گويد: قبل از عيد وقتي استعفاي آقاي نجفي واصل شد، شورا ديگر جلسه علني نداشت و يک جلسه هم‌انديشي گذاشته شد و آن زمان به دليل اينکه روزهاي آخر سال بود و بايد وقتي باشد که بتوانيم سرپرست تعيين کنيم و به استعفا مطابق قانون در جلسه علني رسيدگي کنيم، بنا شد که جلسه علني استعفا به بعد از تعطيلات نوروزي موکول شود؛ بنابراين از آقاي نجفي خواسته شد که به مسئوليت خود ادامه دهند تا ١٩ فروردين که اولين جلسه رسمي سال جديد برگزار مي‌شود. قبل از آن هم روي جلسه هم‌انديشي فکر شده بود که روز گذشته ساعت ٩ صبح برگزار شد. حدود ١٥ نفر حاضر بودند و بقيه اعضا در جلسه حاضر نبودند. يک ساعت آقاي نجفي را در جلسه داشتيم. ايشان درباره مسائل خود صحبت کردند و دلايل خود را اعلام کردند و بعضي از اعضا هم خواستند که ايشان استعفاي خود را پس بگيرند و ايشان اعلام کردند که من نمي‌توانم به خاطر بيماري‌ای که دارم، بمانم و اين مسئله روي کارايي من تأثير خواهد گذاشت و بهتر اين است که شما از وقت استفاده کنيد و فرد جديدي را انتخاب کنيد. بعد از رفتن ايشان از جلسه، اعضاي شورا راجع به اين موضوع صحبت کردند. برخي از اعضا موافق استعفا بودند؛ از اين نظر که دلايل ايشان را قانع‌کننده مي‌دانستند، بيشتر اعضا هم مخالف استعفاي ايشان بودند و نظرشان اين بود که ما وظيفه خودمان را انجام مي‌دهيم و به‌هيچ‌عنوان موافق استعفا نيستيم. حتي در جلسه اين سؤال از آقاي نجفي شد که اگر شورا با استعفاي شما موافقت نکرد، آيا شما مي‌مانيد و ايشان باز هم بر بيماري تأكيد کردند و گفتند نمي‌توانند بمانند. مشخص است که ايشان تصميم خودشان را گرفته‌اند. عليخاني تأكيد مي‌کند: هيچ اسمي براي سرپرست شهرداري در جلسه مطرح نشده است، اما وقت حضور در جلسه از طريق تلفن‌هاي همراه متوجه شديم که خبرهايي مبني‌بر سرپرستي برخي از افراد براي شهرداري منتشر شده است که اينها صرفا شايعات بود. وي در پاسخ به اين سؤال که آيا شما موافق استعفاي شهردار تهران هستيد، گفت: من با توجه به صحبت‌هاي خود آقاي نجفي فکر مي‌کنم بحث صرفا فشار سياسي بود، هيچ‌کدام از اعضا موافق نيستند، اما با توجه به دلايل ايشان از جمله بحث بيماري و نيازشان به درمان فکر مي‌کنم که نبايد يک‌طرفه قضاوت کرد. بالاخره خود ايشان هم بايد بخواهند که در شهرداري بمانند. عليخاني تأكيد کرد: من متن استعفاي اول ايشان را نديده بودم و فقط شنيده بودم که ايشان سه صفحه متن استعفا تحويل داده‌اند و مطابق گفته خودشان متن امروز، خلاصه‌شده متن قبلي است و اتفاقا اين مطلب هم مطرح شد که استنباط مي‌شود که در اين متن دوم وجه سياسي متن بيشتر است و آقاي نجفي اين مسئله را رد کردند. در اين متن در دلايل استعفا اول فشارها و بعد بيماري آمده است و آقاي نجفي گفتند اگر چنين استنباطي داريد، من بيماري و فشار را در نامه جابه‌جا مي‌کنم، اما هنوز تصميمي گرفته نشده و جلسه صرفا هم‌انديشي بود و تصميم‌گيري نهايي به روز يکشنبه موکول شد و آقاي شهردار دلايل استعفاي خود را در جلسه علني مطرح و موافقان و مخالفان استعفا صحبت مي‌کنند و نجفي براي رأي‌گيري از جلسه خارج و نتيجه اعلام مي‌شود، اما ايشان تأكيد کردند حتي اگر مخالف هم باشيد، من ديگر در شهرداري نخواهم ماند.
مي‌ماند؟ نمي‌ماند؟
اما بخشي از سخنان سخنگوي شوراي شهر تهران، با عليخاني متفاوت است. هر دوي آنها در جلسه هم‌انديشي حضور داشته‌اند، اما روايت‌هايشان با هم فرق مي‌کند. عليخاني مي‌گويد که نجفي تأكيد کرده حتي با وجود مخالفت اعضاي شوراي شهر در مسند شهردار تهران باقي نمي‌ماند، اما اعطا اين ادعا را رد مي‌کند و مي‌گويد نجفي چنين حرفي نزده و در صورت رأي منفي به استعفا، در شهرداري باقي خواهد ماند.
سخنگوي شوراي شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق»، درباره جلسه روز گذشته با شهردار تهران و جزئيات آن گفت: استعفاي شهردار تهران پيش از تعطيلات به شوراي شهر ارسال شد. منتها از آنجا که بعد از ارسال استعفا شورا جلسه‌اي نداشت، بررسي اين استعفا به اولين جلسه پس از تعطيلات موکول شد. اولين جلسه رسمي هم در نوزدهم فروردين‌ماه سال جاري برگزار مي‌شود و آقاي نجفي در آن جلسه دلايل استعفاي خود را توضيح مي‌دهد. اگر شورا استعفا را پذيرفت، بايد سرپرست انتخاب کند، اما اگر شورا رأي به پذيرش استعفا ندهد، معنايش اين است که استعفا بلاموضوع شده و ايشان بايد به کار خود ادامه دهند. جلسه امروز هم يک جلسه غيررسمى و هم‌انديشي بود و نياز بود که درباره اين موضوع مهم ديدگاه‌ها به اشتراک گذاشته شوند، بنابراین اين جلسه هم‌انديشي برگزار شد. جلسات غيررسمى به اين معناست كه مصوبه‌اى نداشته و تصميمى گرفته نمى‌شود و براى طرح و تبادل ديدگاه‌ها و اخبار و اطلاعات برگزار شده است. در بخشي از جلسه هم خود آقاي نجفي شرکت کرده و دراين‌‌باره حرف زدند. تأكيد مطرح‌شده از سوي شهردار تهران همچنان روي اين موضوع است که مسئله اصلي بيماري است و ما هم در اين ترديدي نداريم. منتها اين ماجرا توضيحي دارد و آن اين است که شهردار تهران مي‌گويد فشارها و تنگناهاى مختلفي وجود دارد و مشکلات مختلفي وجود داشته و دارد، منتها اگر اين بيماري جديد پيش نيامده بود ايشان کنار نمي‌رفتند، اما به‌واسطه اين بيماري جديد امکان تحمل اين فشارها براي ايشان فراهم نيست. وي تأكيد کرد: ضمن اينکه بايد گفت دلايل استعفاي آقاي نجفي مشکل جديد پيش‌آمده پزشکي است، نمي‌توانيم انکار کنيم که فشارها و تنگناهايى هم وجود دارد. اما مسئله اصلي مشکل پزشکي است، چون اگر اين اتفاق نيفتاده بود، ايشان با صراحت اعلام مي‌کنند كه استعفا نمي‌دادند. اين مطلبي است که دکتر نجفي مطرح کردند، اعضاي شوراي شهر از اين پيشامد ناخشنود و ناخرسند هستند و فضا هم به‌گونه‌اى نيست که گمان كنيم استعفاي ايشان روز يکشنبه پذيرفته مي‌شود؛ يعني اگر برايند نظرات را در نظر بگيريم، فکر نمي‌کنم که روز يکشنبه شوراي شهر با استعفاي ايشان موافقت كند و اگر با استعفا موافقت نشود، طبعا ايشان به کار خود ادامه خواهند داد. وي در پاسخ به اين سؤال که آيا خود شما موافق اين استعفا هستيد، گفت: طبيعتا ترجيح من هم اين است که آقاي نجفي مسيري را که شروع کرده‌اند خودشان ادامه بدهند. ارزيابي ما اين است که در دوره هفت‌ماهه شهرداري ايشان، وضعيت شهرداري وضعيت بهتري شده است و جريان کلي و عدد و رقم‌ها گوياي اين مطلب است. طبيعتا ترجيح من استعفاي ايشان نيست. پرسيديم که آقاي نجفي گويا در اين جلسه گفته‌اند که اگر شما استعفا را نپذيريد من باز هم نخواهم ماند، آيا اين را تأييد مي‌کنيد و در صورت صحت اين ادعا شرايط شهرداري چگونه خواهد شد؟ وی گفت: من چنين عباراتى را تأييد نمي‌کنم. آقاي نجفي در صورت عدم قبول استعفايشان از طرف شورا همچنان شهردار باقي خواهند ماند. ممکن است ايشان در صورت عدم قبول استعفا همچنان پافشارى داشته باشند و اين محتمل است، اما من تأييد نمي‌کنم که ايشان گفته باشند که اگر شورا رأي منفي به استعفا بدهد من خواهم رفت. مصاحبه‌ها و توييت‌هاي ديگر نمايندگان شوراي شهر نيز حاکي از آن است که استعفاي نجفي به‌راحتي پذيرفته نخواهد شد. زهرا نژادبهرام در گفت‌وگويي تأكيد کرده است: استمزاج من از نظرات همکارانم در شوراي شهر اين است که استعفاي نجفي رأي مثبت نخواهد آورد و خود من نيز صراحتا به ايشان اعلام کردم که به استعفاي ايشان رأي منفي خواهم داد. همکاران ديگر هم صريحا اين مسئله را به شهردار تهران اعلام کردند. همچنين مرتضي الويري، ديگر نماينده شوراي شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران تأكيد کرد: مطرح‌شدن نام بنده و محسن هاشمي به‌عنوان گزينه‌هاي جانشيني شهردار تهران صحت ندارد. حجت نظري نيز در توييتر خود نوشت: در جلسه هم‌انديشي اعضاي شوراي شهر ان که بخشي از آن با حضور آقاي نجفي برگزار شد، درخصوص استعفاي ايشان هم مواردي مطرح شد. شورا بنا دارد با استعفاي شهردار تهران مخالفت کند و تصميم‌گيري درخصوص ادامه مسير به بعد از عدم پذيرش استعفا موکول مي‌شود. مجيد فراهاني نيز در توييتر نوشت: امروز با دکتر نجفي درخصوص استعفاي ايشان‌ در جلسه همفکري اعضاي شوراي شهر گفت‌وگو شد. ايشان با استناد به قضاوت قطعي سه پزشک مختلف درخصوص بيماري صعب‌العلاجشان حاضر به پس‌گرفتن استعفا نشد. انتخاب سرپرست فعلا مطرح نيست و‌ قرار شد مجموع مذاکرات در جلسه عمومي به رأي شورا گذاشته شود.

 

منبع: شرق