فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران افزود: موضوع انتخاب سرپرست فعلا مطرح نیست.

جایگزینی برای نجفی هنوز مشخص نشده است.

مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران گفت: هنوز هیچ سرپرست یا جایگزینی برای نجفی در شهرداری تهران مشخص نشده است.

در جلسه امروز، محمدعلی نجفی اصرار به استعفا و اعضای شورا هم اصرار به پس گرفتن استعفا داشتند.

شهردار حاضر به ادامه فعالیت نیست.