ستوده نژاد متولد 1325 است. پیش از آن که به دنیا بیاید پدرش را از دست می دهد و همین حادثه تلخ او را به سمت و سوی پزشکی سوق داده است. وی متخصص جراحی عمومی است و از سوی وزارت بهداشت به عنوان فعال ترین پزشک شرکت کننده در جنگ اعلام شده است. این پزشک ایثارگر شب گذشته به علت سکته مغزی جان خود را از دست داد.
گفتنی است دکتر حمید رضا رشیدی نژاد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در پی درگذشت استاد پیشکسوت دانشگاه "دکتر علیرضا ستوده نژاد" رییس فقید جامعه جراحان کرمان، پیام تسلیتی صادر کرد.