مهدی جمالی نژاد اظهار کرد: دانش آموزان امروز انگیزه های فراوانی دارند که در یک رقابت سالم و پویا به تحصیل علم بپردازند و برای آینده کشور عزیزمان، ایران اندوخته ای مفید و موثر باشند.
وی تصریح کرد: آغاز سال تحصیلی علاوه بر این که با یکی از موهبت های الهی به نام فصل رنگ ها مصادف شده، با سالروز حمله ددمنشانه رژیم بعث به ایران عزیز اسلامی به عنوان هفته دفاع مقدس نیز مصادف شده و همین امر باعث می شود تا بیش از پیش ارزش های دفاع مقدس و روحیه ایثار و شهادت طلبی با دانش آموزان گره بخورد.
جمالی نژاد گرامیداشت این هفته را یکی از اقدامات تاثیرگذار در عرصه ایجاد امنیت بیان کرد و افزود: اگر امروز ایران اسلامی به عنوان یک جزیره امن در منطقه شناخته می شود، نتیجه وجود روحیه ایثارگری است که توانسته لرزه بر اندام دشمن بیندازد.
شهردار اصفهان همچنین بیان داشت: آموزش و پرورش در انتقال این روحیه به نسل های جدید بسیار موثر است و باید برای این امر مهم برنامه ریزی ریشه ای و ساختاری نماید./