مصطفی کشانی، عضو کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه و کارشناس ارشد علوم اقتصادی یکی از راه های توسعه اصفهان به عنوان کلانشهری در تراز بین المللی، را تبدیل شدن آن به شهری هوشمند می داند که برای رسیدن به آن باید شهروندان نیز وارد میدان شوند و این ورود باید از طریق فراهم کردن زیر ساخت های مدیریتی در این کلان شهر صورت پذیرد.

کشانی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: اصفهان در حال حاضر از چندین منظر دچار کم کاری شده است که باید این موارد در مدیریت شهری بعدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از این مشکلات این است که شورای شهر اصفهان در حال حاضر در جایگاه خود قرار ندارد و به گونه ای عمل می کند که گویی شورای شهر یکی از واحدهای زیر مجموعه شهرداری است، در حالی که حیطه اختیارات شورای شهر خیلی بالاتر و بیشتر از این موارد است.

این فعال اقتصادی در شهر اصفهان خاطر نشان ساخت: یکی از معضلات دیگر شهر اصفهان نبود استراتژی مشخص برای اجرای قانون محیط زیست است و روز به روز این وضعیت در این کلانشهر در حال اسفبار شدن است، این در حالی است که می توان با برنامه ریزی و پیگیری، از این وضعیت آلاینده ها را اصلاح کرد که این موضوع نیازمند یک تعامل جدی بین بخشی در مدیریت شهری و همچنین تسری این هماهنگی بین سازمان هاو ادارات استان برای اجرای دقیق قانون است.

*حرکت کند توسعه زیرساخت های حمل و نقل در اصفهان

کشانی یکی دیگر از مشکلات شهر اصفهان را حرکت کند توسعه زیرساخت های حمل و نقل بیان کرد و افزود: اصفهان با توجه به ترکیبی که از بافت تاریخی، بافت فرسوده و بافت جدید شهری دارد، نیازمند یک شبکه حمل و نقل چند بُعدی است که باید هم راستای هم در مسیر توسعه حرکت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کلانشهرهایی که همزمان، پروژه مترو شهری را با اصفهان آغاز کردند در حال افتتاح چندمین خط متروی خود هستند، اما خط یک متروی اصفهان هنوز کامل نشده و وضعیت اتوبوسرانی نیز قابل قبول نیست، میانگین عمر ناوگان اتوبوس های اصفهان بالا است و همین مسئله باعث فرسودگی و فرتوتی این ناوگان شده است.

وی مشکل دیگر شهر اصفهان را وضعیت فرهنگ عمومی و فرهنگ شهروندی بیان کرد و گفت: اصفهان هرچند در حال حاضر مهد صنعت و کارآفرینی است، اما در تمام دنیا این شهر را به فرهنگ و تمدن می شناسند، ولی متاسفانه این فرهنگ در حال حاضر دستخوش اختلاط فرهنگی شده و آن یکدستی خود را از دست داده که بخشی از این مسئله و مشکل، نتیجه مهاجرت های بی رویه و تداخل فرهنگی اقوام و فرهنگ های مختلف به این کلان شهر است، اما بخش زیادی از این اختلاط فرهنگی نتیجه بی توجهی به ابناء فرهنگی این کلانشهر است که میراث کهن و فرهنگی، خانه های تاریخی، فرهنگ شفاهی مردم در دوره های مختلف تاریخی، میراث فرهنگی غیر ملموس و ... بخش هایی از این ابناء فرهنگی هستند.

کشانی در پایان بیان کرد: مدیریت شهری به ویژه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان باید به این نکته توجه داشته باشند که اصفهان میراث یک تمدن بزرگ است که به آنان رسیده و لازم است تمام همت خود را به کار بگیرند تا روز به روز این تمدن بزرگ به دنیا شناخته شود و از حریم نام بلند "اصفهان" به شایستگی پاسداری شود.

 

 

مصطفی کشانی پوستر