به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، مینو محرز روز یک شنبه در نشست خبری واکسن کرونای کوو ایران برکت افزود:‌ ما کارآزمایی فاز اول واکسن کرونا که بررسی ایمنی و مصون بودن را شامل می شد روی ۵۶ بیمار گذراندیم و هیچ عارضه مهمی روی داوطلبان ایجاد نشد و همه آنها در سلامت و راضی هستند.

وی ضمن قدر دانی از داوطلبان دریافت واکسن ایرانی کرونا گفت: برای من افتخار است که بعد از سال ها در مملکت کار واکسن سازی راه می افتد و ما دیگر احتیاج به کشورهای بیگانه برای تهیه واکسن نداریم.
محرز همچنین در خصوص قیمت واکسن ایرانی چنین گفت: در همه جای دنیا کشورهادر موارد بیماری های پاندمی موظف هستند واکسن را مجانی برای مردم تهیه کنند.

خبر در حال تکمیل است.

 

 

ایرنا